Bästahundar och bilder Ransäter 2015

BIS 1

SE UCH
NO UCH DK UCH NO V-14

Ebouriffe Weekend Offender

 

BIS 2  Swede Sun’s George

 

BIS 3 Högmossen's Carpe Diem

 

 

 

 

Basset Hound

 

BIR

Swede Sun’s George Cert

 

 

BIM

UCH Swede Sun's Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn med hund

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa Tikklass Petit

 

1:a

UCH J Väntans Ögonfröjd

2:a

FIN UCH NO UCH SE JCH NO JCH Kärråsens Zenta Cert

3:a

SE JCH SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH C.I.B SVV-15
Rainstone Astre

 

 

 

BIR & BIM Petit

 

BIR

SE UCH
NO UCH DK UCH NO V-14 Ebouriffe Weekend Offender

 

BIM

SE UCH J Väntans Ögonfröjd

 

 

 

BIR & BIM Fauve

 

BIR

Högmossen's Carpe Diem

 

 

BIM

SE VCH DK UCH Asta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS Jaktklass

 

Rocktrollens Lille Bubbel Cert