Din Rubrik

Lördagen den 31/3 2012 avhölls utbildning i de nya drevprovsreglerna på Tröstad Gästgiveri norr om Kil. Ett 10-tal domare mötte upp och fick sig en duvning i de nya viltspårreglerna. Ingemar höll i innedelen där vi gick  igenom reglerna från pärm till pärm. Efter fikat var det dags att ta tag i det av Lars Hägg välvilligt lagda spåret efter alla konstens regler, som vi  gick med en Gråhund. Denna följde vi de 600 metrarna under livlig, givande diskusion. Vi kollade även Garminpeilens möjligheter i samband med spårningen. Som slutövning provstegade vi en sträcka på 100 meter vilket kan vara bra att veta om den modellen används vid spårläggningen. Kristina var organisatör för övningen.  

 

Länk till de nya reglerna