VILTSPÅR

 Viltspår

Pga rådande väderlek så gör lokalavdelning Mellan som de andra lokalavdelningarna och andra hundrasklubbar och låter engagerade hundägare göra sina viltspår när det är barmark och frosfritt.

 

Viltspårkommisarie

Jag heter Ola Nilsson och bor i byn Hedås mellan Molkom och Väse där jag tillsammans med min bror driver en gård med köttdjur, avelskalkoner, vedförsäljning samt att jag även gör skogsbruksplaner på konsultbasis.

Jag har en Basset Artesienne Normand som gjort bra ifrån sej inom samtliga tävlingsformer. Min förhoppning är att tillföra rasen valpar från henne snarast.

Som viltspårkommisarie skall jag göra mitt bästa för att dra mitt strå till stacken för rasens fortlevnads skull.

 

Varmt välkomna att skicka anmälan till:             

Ola Nilsson

Nyeds-Hedås  216

660 60 Molkom

Mobil  070-6901967

viltspar@sbakmellan.se

 

>>Ladda hem anmälningsblankett här<<

 

Ersättning till Bassetklubben 200:-

insättes på  postgiro 55 33 16-1 eller

swish-nummer 123 558 90 07 vid anmälan,

senast 10 dagar, eller annan angiven tid innan start.

Glöm inte uppge: "viltspår, hundens namn och ägare.


Domarersättning 200 kr betalas direkt till domaren vid provets genomförande.

 

Glöm inte att skriva tydligt på inbetalningskortet eller vid internetbetalning om starten ni betalar för gäller; drev-eller viltspår, då detta underlättar mycket för kassören. 

Vid utlandsregistrerade hundar skall kopia av stamtavlan bifogas anmälan om hunden inte tidigare tävlat i Sverige.

De som har hundar med chipmärkning, måste tillhandahålla egen scanner eller be att få låna en skanner!

 

Prov som betalats, men som av någon anledning skjutits upp, måste utnyttjas inom innevarande verksamhetsår, annars anses pengarna förbrukade . Ev återbetalning sker endast efter gällande reglemente.

 

Domarna skriver, förutom protokollet ut även diplom och tillhandahåller rosetter att köpa direkt vid provet i båda klasserna.

50 kr för 1:a pris

30 kr för godkänt anlag

 


För att som Svensk få starta, måste hunden vara Svenskregistrerad och den som äger hunden  vara medlem i Svenska Bassetklubben (SBaK), eller annan nordisk kennelorganisation, medlemskap i rasklubb räcker inte.