DREVPROV

 

Drevprovsverksamheten kommer att pågå som vanligt från 1 oktober.

 

Passa på att gå drevprov! Du får insikt, inspiration och kunskap. Dessutom kan du med en duktig hund och en bra dag ta dig till Drev SM som i år går på Gotland.
För att få starta på drevprov krävs medlemskap i Svenska Bassetklubben eller motsvarande nordisk organisation! Medlemskap i rasklubben räcker inte!

 

Drevprov 2022-23

 

Drevprovsperioder säsongen 2022/2023 

Period 1: (1/9) 1/10-31/10

Period 2: 1/11-30/11

Period 3: 1/12-31/12  

Period 4:  1/1 - 23 - 31/1 2023

 

Period 1 uttagning till Basset SM    

Högsta provresultat blir SM representant enligt nedan, och näst högsta blir reserv.

1:a pris ger 20 poäng

2:a pris ger 15 poäng

3:e pris ger 10 poäng

 

Summan av de prisvärda dreven läggs sedan samman med provets egenskapspoäng.

Exempel:

1:a + 1:a + D-cert + 29 ep = 20 + 20 + 29 ep= 69

Skilje vid lika poäng:

1:Eventuellt D-cert

2:. Är resultatet lika jämförs ep i momenten 8 och 9 (Samarbete/Lydnad)    

3: Är ändå resultatet lika jämförs de sammanlagda ep poängen för moment 6 (Skall/Hörbarhet) + 7 (Skallgivning under drev/nyansering).

4:Är ändå resultatet lika jämförs ep i moment 3 (Drevarbete)

5:.Är ändå resultaten lika vinner den yngsta hunden

 

Anmälan till drevprov:    

Drevprovskommissarie/Ledamot AU/Jaktansvarig   

  

Närke, Värmland:

Hans Thyr  (se presentation längre ned)

Johannesbergsgatan 3

703 60 Örebro

070-2137380

Mail: drevprov@sbakmellan.se  

  

Norra Värmland och Dalarna:

Ann-Sofie Säljgård

Emausvägen 32 

780 51 Dala Järna 

0281-20431  070-3752143 

Mail: ann-sofie.petitbas@telia.com

 

 >>Ladda ner anmälningsblanketten HÄR<<

 

Ersättning till Bassetklubben 150:- insättes vid anmälan på postgiro 55 33 16-1

eller direkt med mobilen tillSBaK Mellans Swish-nummer: 123 558 90 07

 

Glöm inte uppge drevprov, hundens namn och ägare

Domarersättning 450 kr samt ev bilersättning betalas direkt till domaren vid provets genomförande.

 

Glöm inte att skriva tydligt på inbetalningskortet eller vid internetbetalning om starten ni betalar för gäller; drev-eller viltspår, då detta underlättar mycket för kassören. 

 

Vid utlandsregistrerade hundar skall kopia av stamtavlan bifogas anmälan om hunden inte tidigare tävlat i Sverige.

 

Prov som betalats, men som av någon anledning skjutits upp, måste utnyttjas inom innevarande verksamhetsår, annars anses pengarna förbrukade . Ev återbetalning sker endast efter gällande reglemente.

 

Drevprovskommissarie Hans Thyr

 

Jag bor i Örebro tillsammans med min fru. Vi tillbringar också en stor del av vår tid på torpet i Saxån, Värmland. Jag slutade arbeta för några år sedan så nu blir det mera tid i skogen.

Jakten och hundarna är det största fritidsintresset men jag är också golfare och åker gärna längdåkning. Det blir mycket tid i skogen med viltvård och att ställa i ordning inför kommande jakter men också fisk samt svamp- och bärplockning.

När jag växte upp var det jämthundar som gällde och mina första egna hundar var jämthundar. Älgjakten är fortfarande i schemat, både i Närke, Värmland och Dalarna. Sedan 2006 är det dock jakt på dovhjort som är huvudsaken. Då skaffade vi också vår första Bassett, en petit. Därefter har det varit Fauvar. Jag är intresserad av att meritera mina hundar både på utställning, viltspår och drevprov. All meritering är viktig för att få fram lämpliga hundar för avel av våra härliga hundar!  Fotot på Hovriket´s Ylle Yrväder är från när han blev klar viltspårchampion vid 1,5 år ålder.

Jag ser fram emot att möta er alla i min roll som drevprovskommissarie och jag uppmanar alla att starta sina hundar på drevprov!

 

FULLMÄKTIGE

 

Fullmäktige i avdelning Mellan till vilken drevprovsprotokollen sänds per mail eller post.

Ingemar Olofsson

Kärråsen 4

683 92 Hagfors

Mail: karrasens@live.se

Tel:  070-8915641

 

Biträdande fullmäktige

Patrik Nilsson

Emausvägen 32

780 51 Dala Järna

Tel: 0281-20431  070-3962561

 

Telefonkollegiedagar i SBaK Mellan 2021-2022

Preleminärt

 Kl 19,00 alla, per 1, 4/11 per 2, 6/12 per 3, 6/1 2023)

 Per 4,  6/2 2023

 

Norskt jaktchampionat:

En Svensk Jaktchampion blir Norsk Jaktchampion efter att ha erövrat ett 1:a pris på drevprov i Norge.

 

Om du vill starta ett drevprov med din Basset – gäller följande:

 

  • För att som Svensk få starta, måste hunden vara Svenskregistrerad och den som äger hunden  vara medlem i Svenska Bassetklubben (SBaK), eller annan nordisk kennelorganisation, medlemskap i rasklubb räcker inte!

 

  • Norsk ägare måste vara medlem i klubb hörande till FCI-organisationen och anmälan åtföljas av kopia på stamtavlan. 

 

  • Om annan skall föra hunden under provet måste denne vara medlem i klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI ansluten organisation.

 

  • Från 2022-07-01 gäller nya drevprovs regler. Anmälnings blankett kan laddas ner från SBaKs hemsida eller ovan

 

  • Anmälningsblanketten skall fyllas i noggrant. Beakta särskilt att du kan föreslå domare (OBS skall då ej ha dömt hunden till 1:a pris tidigare) och provmark, men att det är kommissarienn som slutligen anvisar domare och provmark. Provmarken ska ligga inom lokalavdelningens verksamhets område.

 

  • Anmälningsblanketten ska skickas/mailas till någon av  SBaK Mellans drevprovskommissarier,  (namn adress o tfn.nr ovan). Räkna med att kommissarien behöver minst en vecka till tio dagar för att kontrollera betalningar, kontakta domare och skicka ut handlingar till anvisad domare.

 

  • Anmälan betraktas som komplett, när så väl anmälningsblankett som betalning är provledningen till handa. Inbetalning om 150 kr sker till:

      SBaK Mellan Pg 55 33 16-1 eller med 

      Swish nr: 123 558 90 07

 

På inbetalningstalong eller via internet ska följande anges: Drevprov, hundägarens namn samt hundens namn och registreringsnummer. För att din betalning ska kunna kopplas till anmälan, är det viktigt att du uppger samma uppgifter på anm.blanketten som på inbetalningskortet.

·        När du anvisats domare och provmark skall du kontakta domaren. Ni samråder sedan om när provet ska genomföras. 
DU eller domaren anmäler till kommissarien datum för provet, som godkänner och fastställer detta! Kan göras dagen före startdag

·        Till provet skall du medföra hundens reg.bevis, ditt medlemskort i SBaK (hundförare sitt motsvarande medlemskort) samt avläsare om hunden är chipmärkt.

·        Om du skickar anmälan via mail anses det  att du tagit del och godkänner SBaK och SKK regler för deltagande på prov. Domararvode om 450 Kr + ev. reseersättning betalas direkt till domaren.

      Intresserad av att bli drevprovsdomare? Det kommer under hösten genomföras utbildning för nya drevprovsdomare, Är du van småhundsjägare och startat egen hund på drevprov finns möjlighet att påbörja elevtjänstgöring innevarande år.  

      Kontakta i så fall provledningen.

 

Här är de nya drevprovsreglerna. Den aktuella "länkadressen" är nu sbak.se/wp-content/uploads/2022/07/Drevprovsregler-for-ADB-Basset-Beagle-o-Drever-2022-07-01.pdf