STYRELSE 2017

Ordförande/Utbildningsansvarig/AU

Ulrik Fauhlér

Lövnäsvägen 18

686 35 Sunne

Tfn 0565-10556, 070-6446347

ordforande@sbakmellan.se

 

Vice Ordförande/Kassör/AU/Ledamot

Niklas Dahlström

Atlasgatan 9, 661 33 SÄFFLE

0533-17456, 070-3582814

kassan@sbakmellan.se

 

Sekreterare//Ledamot

Hans-Erik Bertilsson

Idrottsvägen 6

771 55 Ludvika

070 510 63 68

sekreteraren@sbakmellan.se

 

Drevprovskommissarie/Ledamot AU

 

Magnus Gustavsson

 

Stöpfors 73

 

686 93 Sunne

 

070-732 72 96

drevprov@sbakmellan.se

 

Utsällningsansvarig/Ledamot

Petra Svensson

Storhult Sörgården 17

548 91 Hova

0506-40627

utstallning@sbakmellan.se

petrasvensson73@gmail.com

 

Suppleant

 

Tomas Luthman

Västra Vintergatan 114

703 44 Örebro

070-696 81 52

tomas.luthman@gmail.com 

 

Suppleant 

Helena Hägg Andersson

 

Suppleant 

Niclas Alvebratt

 

 

Utanför styrelsen

Drevprovsansvarig/fullmäktige drevprov utanför styrelsen

 

Ingemar Olofsson

Kärråsen 4

683 92 Hagfors

0563-12719, 070-8915641

  

Webmaster LA Mellan