STYRELSE 2020

Ordförande/Utbildningsansvarig/AU

Ulrik Fauhlér

Lövnäsvägen 18

686 35 Sunne

Tfn  070-6446347

ordforande@sbakmellan.se

 

Vice Ordförande/Kassör/AU/Ledamot

Niklas Dahlström

Atlasgatan 9, 661 33 SÄFFLE

0533-17456, 070-3582814

kassan@sbakmellan.se

 

Sekreterare//Ledamot/AU

Tomas Luthman

Mejerivägen 18A
703 80 Örebro

Lägenhetsnummer 1301

070-696 81 52

sekreteraren@sbakmellan.se

 

Ledamot AU

Magnus Gustavsson

Kaptensvägen 5A
686 31 Sunne

070-732 72 96

magnus.gustavsson@yahoo.se

 

Ledamot AU

Hans Thyr

Johannesbergsgatan 3
 703 60 Örebro

 drevprov@sbakmellan.se

070-2137380

 

Suppleant 

Niclas Alvebratt

Säldebråten Tummerud 1
665 93 Kil
 

Suppleant

Boel Johansson

Lilla Isåsen 445

696 93 Aspabruk

070-288 38 25

 

Suppleant 

Patrik Olsson

Bäckalund
686 92 Sunne

070 6251795

 

Valberedning

Pernilla Fauhlér, sammankallande

Ola Nilsson och Anita Malmgren

 

Utanför styrelsen

Drevprovsansvarig/fullmäktige drevprov utanför styrelsen

 

Ingemar Olofsson

Kärråsen 4

683 92 Hagfors

0563-12719, 070-8915641

  

Webmaster LA Mellan