SE Jch Rainstone Habile från avdelning Väst. Ägare Lars Friberg,  Göteborg.

8:00 Släpp, upptag, driver RÅ

9:18 Kopplad efter 65 min drev

9:28 Släpp

9:37 Upptag, driver

10:38: Kopplad efter full tid

10:40 Släpp

11:15 Upptag

12:20 Kopplad, 1+1+2:a

Rainstone Habile från Väst