SE Jch Mörka Skogs Rut Zackrisson              Nord Östra.

Ägare, Ylva Melin, Etelhem Gotland

8:05 Upptag

9:05 Full tid för första 1:an

9:31 Upptag

9:50 Driver, ej full tid

10,35 Full tid

10:46 Upptag och driver

12:03 Kopplad, 1+1+3

Mörka Skogs Rut Zackrisson Nord Östra