Kärråsens Kennels

Vandringspris

 

”Bästa drevprovshund 2020-21” 

Inteckning till priset har tilldelats

              

Kärråsens Yackie

SE JCH SE VCH

 

  

Ägare: Roger Modén

Uppfödare: Kärråsens Kennel