Resultat  2021-22    provperiod 1,   1/10-31/10  

PBGV 

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös         EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 Kärråsens Zeb      SE 1           EP 4 3 3 3 5 3 3 2 3 29
2 Markus Dahlberg 25707/2020 1           KOD                    
3 Nyland 2,68260 Lesjöfors               DK 3077 3065     SKF 35 Jaktlust U    
1 Mörka Skogs Isak Göransson SE 1           EP 2 4 4 4 5 5 4 2 2 32
2 Sven-Inge Eriksson 27907/2015 1           KOD 1                  
3 Lillhedsv 3,77013 Grangärde               DK 3069 3079     SKF 60-65 Jaktlust U    
1  Kärråsens Zeb                                                                                                    SE 2           EP 3 3 3 3 4 2 3 4 3 28
2 Markus Dahlberg 25707/2020 1           KOD                    
3 Nyland 2,68260 Lesjöfors               DK   3045 3061   SKF 50 Jaktlust M    
1 MKK MELLANKULLENS Brunå SE 0           EP 4 3 K GF K K GF 3 GF 10
2 Jan Berglund 51405/2017               KOD             1      
3 Vattnäs Kålgata 5,79297 Mora               DK 3029 3023     SKF 0-1 Jaktlust G    

BFDB

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös         EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 Hovriket´s Ylle Yrväder SE  1 Hjort           EP 3 3 4 4 5 3 2 4 3 31
2 Hans Thyr 18688/2018               KOD                    
3 Johannesbergsgatan 3,70360 Örebro               DK 4093       SKF 65 Jaktlust M    

 

Bästa hund period 1 Mörka Skogs Isak Göransson 

 

Provperiod 2,   1/11-15/12 

PBGV 

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös         EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 VCH Kärråsens Yackie SE 2 Hare           EP 2 4 5 4 4 3 3 4 2 31
2 ROGER MODEN 51813/2019 1           KOD                    
3 SJÖVÄGEN 9,68334 HAGFORS               DK 1047 3033 3035   SKF 70 Jaktlust U    
1 Gold-Qu  HH Henieken SE 3           EP 2 4 4 2 4 3 2 3 2 26
2 Jörgen Bertals 31653/2017               KOD 1                  
3 Ols Gustavs Väg 37,78456 Borlänge               DK 3032 3021     SKF   Jaktlust B    
1 KÄRRÅSENS X-Man SE 1           EP 3 3 5 4 4 5 4 4 2 34
2 Ingemar Olofsson 58619/2018               KOD                    
3 Kärråsen 4,683 92  Hagfors               DK 3074       SKF 56 Jaktlust M    
1  VCH Kärråsens Yackie SE 1         X   EP 4 3 5 5 5 3 3 4 5 37
2 ROGER MODEN 51813/2019 1           KOD                    
3 SJÖVÄGEN 9,68334 HAGFORS               DK 3080 3085     SKF 65 Jaktlust U    
1  VCH Kärråsens Yackie SE 1         X   EP 3 3 5 5 4 3 3 5 5 36
2 ROGER MODEN 51813/2019 1           KOD                    
3 SJÖVÄGEN 9,68334 HAGFORS               DK 3069 3093     SKF 65 Jaktlust U    
1 Gold-Qu  Klara Kahlua SE 1           EP 3 3 5 4 5 3 3 4 3 33
2 Patrik Jakobsson 34902/2020               KOD                    
3 Notbindarvägen 13,68830 Storfors               DK 3063 3015     SKF 92 Jaktlust M    
1  MELLANKULLENS Brunå SE 0 Hare           EP 3 3 4 GF K K K 3 GF 13
2 Jan Berglund 51405/2017               KOD             1      
3 Vattnäs Kålgata 5,79297 Mora               DK 1048       SKF 1 Jaktlust G    

BFDB

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös         EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 Zibbans Garou SE 3           EP 3 4 5 2 5 3 3 3 2 30
2 Stefan Roth 24236/2016               KOD                    
3 Snödroppsstigen 3 738 34 Norberg               DK 3037 0006 3002 3014 SKF 80 Jaktlust G    
1 Jägardrömmens Jaktgudinna SE 1           EP 2 3 2 3 5 4 4 3 2 28
2 Ulrik Södergren 28532/2020 3           KOD                    
3 Dalahöjdsvägen 5,44372 Gråbo               DK 3061 3037     SKF 77 Jaktlust U    
1 Fiskåfjällets Anna SE 3           EP 4 3 4 3 5 3 4 5 3 34
2 Emma Borgstrand 40681/2017 1           KOD                    
3 Degerbyn, Nordtomten,66492 Värmskog               DK 3035 3061   0 SKF 75 Jaktlust U    
1 Skogsmannens Coyan SE 1           EP 5 3 5 4 4 4 3 2 2 32
2 Peter Karlsson 30023/2020               KOD                    
3 Nässundet näs 15,68891 Storfors               DK 3001 3100     SKF 70 Jaktlust U    
1 Hovriket´s Y Yrväder SE  1           EP 2 3 5 3 4 3 4 4 3 31
2 Hans Thyr 18688/2018               KOD 1                  
3 Johannesbergsgatan 3,70360 Örebro               DK 3071 3018     SKF 60 Jaktlust M    

 

 Bästa hund period 2 Kärråsens Yackie

 

Provperiod 3,   16/12-31/1 2022

BFDB

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös         EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 Jägardrömmens Jaktgudinna SE 3           EP 3 3 4 3 5 3 3 1 3 28
2 Ulrik Södergren 28532/2020               KOD                    
3 Dalahöjdsvägen 5,44372 Gråbo               DK 3037       SKF 80 Jaktlust G    
1 Fiskåfjällets Anna SE 2  Rå           EP 2 3 5 3 4 3 4 3 2 29
2 Emma Borgstrand 40681/2017               KOD 1                  
3 Degerbyn Nordtomten,66492 Värmskog               DK 3052 3011     SKF 55 Jaktlust M    
1 Skogsmannens Coyan SE 2           EP 4 4 4 5 4 4 3 4 2 34
2 Peter Karlsson 30023/2020 1           KOD                    
3 Nässundet näs 15,68891 Storfors               DK 3051 3065     SKF 50 Jaktlust U    
1 Lantlollans C Camille SE 1           EP 3 3 5 4 5 4 3 3 3 33
2 Rickard Wiman 25171/2017 3           KOD                    
3 Borgmästargatan 8 A,59632 Skänninge               DK 3076 3040     SKF 65 Jaktlust U    
1  Chelstones Solsten  SE 1           EP 4 4 4 4 3 3 3 2 2 29
2 Jonny Carlsson 26961/2020 1           KOD                    
3 Säbyg.37,71931 Vintrosa               DK 3077 3067     SKF 61 Jaktlust U    
1 Fiskåfjällets Bastian se 0             EP 4 K K K K K K 2 2 8
2 Stefan Attlerud 27399/2019               KOD                    
3 Hagen 806,69194 Karlskoga               DK         SKF   Jaktlust D    
1 Hovriket´s Y Yrväder SE  1 Hjort         X   EP 2 3 5 5 4 4 4 5 2 34
2 Hans Thyr 18688/2018 1 Hjort           KOD                    
3 Johannesbergsgatan 3,70360 Örebro               DK 4060 4064     SKF 75 Jaktlust U    
1 Skogsmannens Coyan SE 1           EP 2 4 4 3 4 4 4 2 3 30
2 Peter Karlsson 30023/2020 1           KOD 2                  
3 Nässundet näs 15,68891 Storfors               DK 3110 3086     SKF 75 Jaktlust U    

PBGV

 

1 Kärråsens Zeb SE 1           EP 2 4 5 4 4 3 3 2 2 29
2 Markus Dahlberg 25707/2020 1           KOD 1                  
3 Nyland 2,68260 Lesjöfors               DK 3077 3074     SKF 50 Jaktlust U    
1 Kärråsens X-Man SE 1           EP 2 4 3 4 5 3 5 2 3 31
2 Ingemar Olofsson 58619/2018               KOD 1                  
3 Kärråsen 4,683 92  Hagfors               DK 0050   3066   SKF 55 Jaktlust U    
1 Mörka Skogs M Jakobsson SE 1           EP 3 4 4 4 5 4 4 2 2 32
2 Nils Pettersson 29676/2016 1           KOD                    
3 Stångtjärnsvägen 155    791 74  Falun               DK 3075 3064     SKF 85 Jaktlust U    
1 Väntans Tuffa Ture SE 1           EP 4 4 3 4 5 4 4 2 3 33
2 Mikael Krantz 19542/2019 1           KOD                    
3 Ryssebovägen18,681 52  Kristinehamn               DK 3062 3064     SKF 68 Jaktlust U    
1 Kärråsens Yla SE 1           EP 3 3 5 4 5 3 3 3 2 31
2 Anton Agartsson 51816/2019               KOD                    
3 Heberg 4105,71691 Fjugesta               DK 3199       SKF 55 Jaktlust U    
1 Surround Gospel SE 1           EP 2 3 5 4 5 3 3 2 1 28
2 Johan Ahlstrand 43265/2020 1           KOD 1                  
3 Dejegatan 3,65468 Karlstad               DK 3142 3090     SKF 60 Jaktlust U    
1 Kärråsens X-Man SE 1            X   EP 3 3 3 5 5 3 4 3 4 33
2 Ingemar Olofsson 58619/2018 1           KOD                    
3 Kärråsen 4,683 92  Hagfors               DK 3093 3090     SKF 60 Jaktlust U    
1 Väntans Tuffa Ture SE 1           EP 4 4 5 4 5 2 3 3 4 34
2 Mikael Krantz 19542/2019 1           KOD                    
3 Ryssebovägen18,681 52  Kristinehamn               DK 3064 3122     SKF 55 Jaktlust U    
1 Surround Gospel SE 1           EP 3 4 3 5 3 5 4 2 3 32
2 Johan Ahlstrand -43265/2020 1           KOD                    
3 Dejegatan 3,654 68 Karlstad               DK 3068 3083     SKF 87 Jaktlust U    
1 Surround Gospel SE 1           EP 3 4 4 4 5 4 4 2 2 32
2 Johan Ahlstrand 43265/2020 1           KOD                    
3 Dejegatan 3,65468 Karlstad               DK 3069 3084     SKF 80 Jaktlust U    
1 Väntans Tuffa Ture SE 1           X   EP 4 4 5 4 5 3 4 4 4 37
2 Mikael Krantz 19542/2019 1           KOD                    
3 Ryssbovägen 18 681 52 kristinehamn               DK 3119 3064     SKF 87 Jaktlust U    

Bästa hund period 3 blev Väntans Tuffa Ture

 

 

Bästa drevprovshundar i avd Mellan.

Period 1   Mörka Skogs Isak Göransson 1+1 Rå 32ep  

Period 2   Kärråsens Yackie 1+1 Rå 37 ep D-cert

Period 3   Väntans Tuffa Ture 1+1 Rå 37 ep D-cert

 

Bästa drevprovshund i Mellan

Kärråsens Yackie 1+1 Rå D-cert 37 ep,

pe 4-5 i samarbete - lydnad

 

Inteckning i Kärråsens Kennels vandringspris.

Kärråsens Yackie 

 

Nyblivna jaktchampions i Mellan under säsongen.

PBGV:

Kärråsens Zeb

Kärråsens Yackie, efter utställning

Kärråsens X-Man, efter utställning

Sorround Gospel, efter utställning

Väntans Tuffa Ture, efter utställning

 

BFDB

Hovriket's Ylle Yrväder 

Skogsmannens Coyan, efter utställning

 

Styrelsen gratulerar er alla till utmärkta resultat med era hundar!