SBAK´s Viltspår SM 2020 är inställt och därmed också Mellans uttagning

 

SBaK Mellans utställning på Skutberget i Karlstad den 23 maj & Ransäter den 26 juli 2020 är;

INSTÄLLDA!

 

Alla SKK:s utställningar är inställda tom augusti 2020.

 

Inbjudan

 

SBaK La Mellans uttagning till viltspårs-SM 2020 är INSTÄLLT!

 

När: Ordinarie prov - 

 

Plats: Domarkonferensen hålls i Sanne Bygdegård Molkom

Viltspåren läggs på respektive viltspårdomares hemmamark i Värmland

 

Anmälan om deltagande skickas

Senast ???? till kommissarie för provet:

 

Ola Nilsson

Nyeds Hedås 216 

660 60 Molkom  

Tfn 0553-15029 

Mobil: 070-6901967

Mail: viltspar@sbakmellan.se

  

Anmälningsavgiften, 200:-

betalas senast ????? på

PG 55 33 16-1

eller på SBaK Mellans swish nummer:

123 558 90 07

 

OBS! Hunden är inte anmäld innan korrekt ifylld anmälningsblankett är

viltspårkommissarien tillhanda samt att betalning är erlagd.

Ersättning om 200:- betalas av provtagare kontant till domare på plats

 

 

Välkomna! 

 ----------------------------

Fr o m 2010-07-01 har SKK beslutat att en 1 Ökl ej behöver tas på ett ordinarie prov för att erhålla championatet, varför La Mellan  enbart har ordinarie prov i samband med SM uttagningen.