Se bästa hundar längst ner på sidan.

 

 Resultat  2019-20    provperiod 1,   1/10-31/10

 PBGV 

    1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 Mörkaskogs Isak Göransson SE   1       EP 4 4 4 4 5 3 4 4 2 34
29/10   2 Sven-Inge Eriksson SE27907/ 2015 1           KOD                    
    3 Lillhedsv 3,77013 Grangärde               DK 3045 0017 3061 3045 SKF 70 Jaktlust U    
    1 Kärråsens Qrille SE 1 1   X   EP 4 4 5 4 5 3 3 5 4 37
11/10   2 Martin Sixtensson 24587/2016             KOD                    
    3 Skålö 127,780 51 Dala Järna               DK 3064   3050 3050 SKF 68 Jaktlust M    

 BFDB

    1 My Lord´s Bästa Birgers Brie  SE 1           EP 3 3 5 2 5 2 2 2 2 26
25/10   2 Patrik Olsson 54652/2017               KOD             1      
    3 Bäck 165, 68692 Sunne               DK   3066     SKF 35 Jaktlust M    

Provbäst period 1 Kärråsens Qrille 1+1 Rå D-cert 37 ep

=============================================================================================

Provperiod 2     1/11 15/12

PBGV

    1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 Petitbas Happy New Year Hera SE 3           EP 2 3 5 4 5 2 3 3 3 30
6/12   2 Ann Sofie Säljgård Ninsson o Patrik Nilsson 13166/2018 1           KOD                    
    3 Emausvägen 12,780 51 Dala Järna               DK 3033 3065     SKF 65 Jaktlust M    
    1 KÄRRÅSENS TINA SE 1           EP 1 4 5 4 3 3 3 5 2 30
14/12   2 MARKUS DANIELSSON 37895/2017 2           KOD 1                  
    3 UTTERBYN 98,686 92 TORSBY               DK 3063 3048     SKF 75 Jaktlust M    
  BFDB   1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös         EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 Styssbukullans Madonna SE 1           EP 3 3 5 4 5 4 3 3 2 32
2/12   2 Anita Nilsen 12066/2018               KOD                    
    3 Styrsjöbovägen 47,793 32 Leksand               DK 3093 3011 0 0   73 Jaktlust M    
    1 My Lord´s Bästa Birgers Brie SE 3 3       EP 2 3 4 3 5 3 4 2 3 29
29/11   2 Patrik Olsson 54652/2017 1           KOD 1                  
    3 Bäck 165,68692 Sunne               DK 3019 3034 3070 3031 SKF 30 Jaktlust U    
    1 Forsgrenens Albert SE 2           EP 5 4 4 3 4 3 2 3 3 31
14/12   2 Monika Kvarnström 29286/2018               KOD             1      
    3 Åstrand 24 Karlgården,68051 Stöllet               DK 3023 3047 3021   SKF 56 Jaktlust M    

Provbäst period 2  My Lord`s Bästa Birgers Brie 3+3+1:a Rå 29 ep

============================================================================

Provperiod 3 delkollegie  16/12 - 31/1 2020

PBGV

    1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 Kärråsens Tina SE 1           EP 2 4 5 4 5 4 4 5 3 36
12/1   2 Markus Danielsson 37895/2017               KOD 1                  
2020   3 Utterbyn 98,686 92   Torsby               DK 3060 3018 3021 3027 SKF 86 Jaktlust U    
    1 Kärråsens Super Stella SE             EP 3 3 5 3 4 3 4 2 3 30
9/1   2 Nisse Gruvborg  13995/2017 1           KOD                    
2020   3 Stenbyn 22,67010 Töcksfors               DK 3047 3046     SKF 73 Jaktlust M    
    1 Kärråsens My name Is My SE 1       X   EP 3 5 4 4 4 4 5 2 4 35
10/1   2 Anders Rundqvist 42562/2015 1           KOD                    
2020   3 Jäverön 247,656 71 Skattkärr               DK 3061 3062     SKF 65 Jaktlust U    
    1 Kärråsens Kenzie SE 1           EP 3 3 5 4 4 4 4 2 2 31
27/12   2 Ingemar Olofsson 59555/2014               KOD                    
    3 Kärråsen 4,683 92 Hagfors               DK 3071       SKF 65 Jaktlust M    
    1 Petitbas Happy New Year Hera SE 1           EP 2 3 5 4 4 3 4 3 3 31
21/12   2 A-S Säljgård Nilsson 13166/2018               KOD 1                  
    3 Emausvägen 32,78672 Dala-järna               DK 3064       SKF 75 Jaktlust B    
    1 Gold-Queens HH Hot'n Sweet SE 3           EP 2 3 3 3 5 3 3 3 3 28
16/12   2 Folke Jonsson 31651/2017               KOD 1                  
    3 Byn Nifelhem,66196 Långserud               DK 3032 0008 3013 0 SKF 70 Jaktlust B    
    1 Gold-Queens Duke Dalmore SE 2           EP 1 3 5 4 5 3 3 3 2 29
14/12   2 Risto Rantala 51339/2015               KOD 1                  
    3 Ringvägen 8,66431 Grums               DK 3046       SKF 86 Jaktlust G    
    1 Gold-Queens G-Q Back In Black SE 3           EP 3 3 4 3 4 3 3 4 2 29
19/12   2 Annette Karlsson 19929/2015               KOD                    
    3 Blåklintsgatan 5,65345 Karlstad               DK 3030 0012 3025   SKF 70 Jaktlust B    
    1 Petitbas Happy New Year Hera SE 1           EP 1 3 4 4 4 4 4 3 3 30
12/1   2 A-S Säljgård Nilsson 13166/2018 1           KOD 1                  
2020   3 Emausvägen 32,78672 Dala-järna               DK 3061 3071     SKF 70 Jaktlust U    

 

 BFDB   1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 My Lord´s Bästa Birgers Brie SE 1           EP 4 3 5 3 4 3 3 2 2 29
4/1   2 Patrik Olsson 54652/2017 1           KOD                    
    3 Bäck 165,68692 Sunne               DK 3066 3087     SKF 55 Jaktlust M    

 

 BAN

    1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 Hjortefalls Dagny SE 2           EP 2 3 4 3 3 3 2 3 3 26
16/12   2 Ola Nilsson 39604/2017 1           KOD 1                  
    3 Nyeds-Hedås 216,65597 Molkom               DK 0041 3047 3060   SKF 55 Jaktlust B    

 

    1 Hjortefalls Dagny SE 1       X   EP 2 4 5 5 5 3 5 4 2 35
9/1   2 Ola Nilsson 39604/2017 1           KOD 1                  
    3 Nyeds-Hedås 216,65597 Molkom               DK 3070 3067     SKF 85 Jaktlust U    

 

Provperiod 3 sista delen PBGV

 

    1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 Cleobass Ceasar SE 2           EP 2 3 4 3 5 3 3 3 2 28
27/1   2 Martin Bergstedt 16286/2018               KOD 1                  
    3 Sirbo 520,693 94 Åtorp               DK 3055 0011     SKF 70 Jaktlust B    
    1 Around Great Grace SE 3 1       EP 3 4 4 4 5 4 5 3 2 34
29/1   2 Lars Pettersson 43425/2018 3           KOD                    
    3 Kasenbergsvägen 13,662 92 ÅMÅL               DK 3034 3035 3067   SKF 100 Jaktlust M    
    1 Mörka Skogs Malte Jakobsson SE 1           EP 4 3 4 3 3 3 3 2 3 21
29/1   2 Nils Petersson 29676/2016               KOD                    
    3 Stångtjärnsvägen 155,79174 Falun               DK 1008 3069 0 0 SKF 80 Jaktlust M    
    1 Kärråsens Qarin SE 1       X   EP 4 4 5 5 4 4 5 2 3 36
28/1   2 Rolf Eriksson 24588/2016 1           KOD                    
    3 Skjutsbol, Billingstorp !,67195 Klässbol               DK 3075 3064     SKF 102 Jaktlust U    
    1 Kärråsens Rooney SE 1           EP 2 4 4 4 3 3 5 4 2 31
19/1   2 Lena Thomassen 41974/2016 1           KOD 1                  
    3 Tosraby 15,78395 Gustafs               DK 0019 3061 3070   SKF 80 Jaktlust U    
    1 Kärråsens Super Smilla SE 3           EP 2 2 4 3 4 3 3 3 2 26
19/1   2 Ingemar Olofsson 13996/2017               KOD 1                  
    3 Kärråsen 4,683 92 Hagfors               DK 3012 3032     SKF 53 Jaktlust B    
    1 Petitbas Happy New Year Honey SE             EP 4 4 5 4 4 3 3 4 2 33
16/1   2 Niklas Dahlström 13169/2018 1           KOD                    
    3 Atlasgatan 9,66133 Säffle               DK 3027 3050 3049   SKF 68 Jaktlust M    
    1 Vilauddens Freja SE 1           EP 3 3 5 3 2 4 4 4 3 31
18/1   2 Håkan Hjort 14887/2013 1           KOD                    
    3 Norrbovägen 78,770 14 Nyhammar               DK 3062 3079     SKF 100 Jaktlust U    

 BFDB

    1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GF   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 Hasta La Vista Noor SE 1           EP 3 4 4 4 5 4 4 2 2 32
31/1   2 Johan Huss 18673/2019               KOD                    
    3 Kopparvägen 5,67130 Arvika               DK 3079       SKF 64 Jaktlust U    
    1 Hovriket´s Ylle Yrväder SE 3 Hjort           EP 2 3 4 4 5 3 4 3 3 31
19/12   2 Hans Thyr 18688/2018               KOD 1                  
    3 Johannesbergsgatan 3,703 60 Örebro               DK 4033 4027     SKF 90 Jaktlust G    

 

Bästa hund period 3 blev Kärråsens Qarin med 1+1 Rå D-cert 36 ep

 

Bästa drevprovshundar i avd Mellan.

Period Kärråsens Qrille 1+1 Rå D-cert 37 ep

Period My Lord´s Bästa Birgers Brie 1+3+3 Rå 29 ep

Period 3  Kärråsens Qarin 1+1 Rå D-cert 36 ep

 

Bästa drevprovshund i Mellan

Kärråsens Qrille 

1+1 Rå D-cert 37 ep

Inteckning i Kärråsens Kennels vandringspris för andra året

 

Nyblivna jaktchampions i Mellan under säsongen.

PBGV:

Kärråsens Kenzie

Kärråsens My Name Is My

Kärråsens Tina

Petitbas Happy New Year Hera

BFDB

My Lord´s Bästa Birgers Brie

BAN

Hjortefalls Dagny

Styrelsen gratulerar vinnarna, championhundarna och övriga startande till utmärkta resultat