Se bästa hundar längst ner på sidan så småning om.

 

 Resultat  2018-19    provperiod 1,   1/10-31/10

 PBGV

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GK   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP

 

1 Kärråsens Qrille SE 1       X   EP 4 4 5 4 4 4 4 5 3 37
2 Martin Sixtensson 24587/2016 1           KOD                    
3 Skålö 127,780 51 Dala-Järna               DK 3068 3048 3052 0 SKF 73 Jaktlust M    
1 Kärråsens Pelé SE 1 Hjort           EP 3 4 5 3 4 3 4 2 2 30
2 Matthias Johansson 20955/2016 1 Hjort           KOD                    
3 Lars Emils väg 27,692 72 Kumla               DK 4086 4066 0 0 SKF 65 Jaktlust U    
1 Kärråsens Qrille SE 1           EP 4 5 4 4 4 5 4 4 3 37
2 Martin Sixtensson 24587/2016 3 Räv           KOD                    
3 Skålö 127,78051 Dala-Järna               DK 3076 2031 0 0 SKF 77 Jaktlust M    
1 Gold-Queens G-Q Back In Black SE 3           EP 3 3 5 3 4 3 3 4 3 31
2 Annette Karlsson 19929/2015 1           KOD                    
3 Blåklintsgatan 5,65345 Karlstad               DK 3034 3067 0011 0 SKF 75 Jaktlust B    

 

BFDB

1 SE JCH SE VCH Elvira S             EP 3 3 2 4 3 4 2 5 3 29
2 Pernilla & Ulrik Fauhlér 33385/2009 1           KOD             2      
3 Lövnäsvägen 18,68635 Sunne               DK 3050 3050 0 0 SKF 90 Jaktlust U    
1 SE JCH SE VCH Elvira S 1           EP 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
2 Pernilla & Ulrik Fauhlér 33385/2009 2           KOD                    
3 Lövnäsvägen 18,68635 Sunne               DK 3079 3045 0 0 SKF 50 Jaktlust M    
1 Pebbles - Flinta SE 1           EP 2 3 2 4 4 4 3 2 3 27
2 Ulrik Fauhlér 37463/2015 1           KOD 1                  
3 Lövnäsvägen 18,686 35 Sunne               DK 3096 3075 0 0 SKF 70 Jaktlust M    

Bästa hund provperiod 1 blev Käråsens Qrille med 1+1 Rå o Dcert

 

Provperiod 2  1/11 - 15/12

PBGV

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GK   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 Surround Carillion (Balder) SE 1           EP 5 4 4 4 5 4 3 2 3 34
2 Rolf Elggren 33822/2017 1           KOD                    
3 Vasavägen 14,746 91 Bålsta               DK 3066 3073 0 0 SKF 63 Jaktlust U    
1 Surround Carillion (Balder) SE 1           EP 5 3 4 3 3 2 3 2 1 26
2 Rolf Elggren 33822/2017 1           KOD                    
3 Vasavägen 14,746 91 Bålsta               DK 30175 30101 0 0 SKF 83 Jaktlust U    
1 Surround Carillion (Balder) SE 1           EP 4 3 5 4 5 3 4 2 2 32
2 Rolf Elggren 33822/2017 1           KOD                    
3 Vasavägen 14,746 91 Bålsta               DK 3060 3060 0 0 SKF 72 Jaktlust U    
1 Tranaskogens Severus Snape SE 3           EP 3 4 3 2 5 3 3 3 3 29
2 Christer Johansson 54931/2016               KOD                    
3 Syrenvägen 3,66432 Grums               DK 3030 0019 0026 0015 SKF 80 Jaktlust G    
1 KÄRRÅSENS TINA SE 1           EP 2 3 3 3 4 3 4 3 3 28
2 MARKUS DANIELSSON 37895/2017               KOD 1                  
3 UTTERBYN 98,686 92 TORSBY               DK 3063 3020 0 0 SKF 80 Jaktlust M    
1 Gold-Queens Extra Espresso SE 1           EP 3 4 4 5 4 4 4 4 2 34
2 Jens Larsson 13626/2016 1           KOD                    
3 Irisvägen 150,722 46 Västerås               DK 3064 3068 0 0 SKF 87 Jaktlust U    
1 Kärråsens Qarin SE 3           EP 3 3 3 3 5 4 3 4 3 31
2 Rolf Eriksson 24588/2016               KOD                    
3 Skjutsbol, Billingstorp !,67195 Klässbol               DK 3015 3031 3025 0 SKF 74 Jaktlust B    

BFDB

1 Styssbukullans Rosemary       (kallas Elle) SE 1           EP 2 3 5 5 5 3 3 2 5 33
2 Anders Wiklund 42953/2014 1           KOD 1                  
3 Bergmästaregatan 7,791 30 Falun               DK 3062 3064 0 0 SKF 75 Jaktlust U    

 Bästa hund provperiod 2 blev Gold Queens Extra Espresso med 1+1 Rå

 

Provperiod 3,  16/12 - 31/1 2019