Fjolårsvinnaren och titelförsvararen SE Jch Smebäckens Valdemar

efter Sujch Kärråsens Äcko undan Sujch Smebäckens Tillie Tee Tee

Ägare: Jan-Erik Jönsson Torsby. 

 

Valdemar och Jan-Erik startar med domarparet:

Cecilia von Braun och Niclas Wodstrup

 

08:05- Valdemar har upptag och husse, Jan-Erik är nervös

 

08:57 - Valdemar har hamnat i en kohage där han blev jagad...

09:49 - Valdemar öser på för fullt

10:04 - Strax full tid, buktar riktigt bra

10:19 - Valdemar kopplad efter full tid