SBAK ÖST´s SE Jch Kärråsens Greisen

efter Trippel CH Maskärs Petit Corad undan Sjch Kärråsens Yppa.

Uttagningsresultat 1+1 Rå 37 ep.

Ägare: Göran Nilsson Västervik

Göran och Greisen startar med domarparet:

Håkan Karlsson och Dan-Rune Jansson

 

08:00: Greisen är släppt

08:01: Upptag

09:13: Greisen är kopplad efter fullt drev

09:40: Nytt släpp igen

09:42: Upptag

11:11: Jagat full tid

11:50 Greisen är kopplad