Kärråsens Kennels Vandringspris

 

Kärråsens pokal 

Kärråsens VP

 

Priset är uppsatt av

Britt-Marie & Ingemar Olofsson – Kärråsens Kennel.

De har sedan mitten på 80-talet bedrivit uppfödning av små drivande hundar,

främst Drever & Petit Basset Griffon Vendeén. De tilldelades år 2015, av

- Svenska Kennelklubben – Hamiltonplaketten,

den högsta utmärkelse en Svensk uppfödare kan erhålla.

 

STATUTER

Bästa drevprovshund i SBaK Mellan två gånger, samma ägare men med olika hundar.

Priset ska vara vandrande tills ovanstående kriterier uppfyllts.

Syftet med priset är att premiera ägare / uppfödare till välfungerande utmärkta jakthundar. Antingen genom noga överväga valpinköp eller egen genomtänkt uppfödning, som resulterat i hundar av yppersta klass.    

 

Inteckning av aktuell provsäsong, utses på avdelning Mellans drevprovskollegie direkt efter provperiod 3 och utgörs av den enskilt bästa drevprovsprestationen inom avdelningen. Redovisning sker på avdelningens hemsida med hundens namn och ägare.

Vid särskilje används vid aktuell provsäsong, SBaK´s gällande regelverk.

 

För närvarande gäller följande

Poängberäkning:

1:a pris ger 20 poäng         

2:a pris ger 15 poäng         

3:e pris ger 10 poäng

 

Summan av de prisvärda dreven, max 2 förstapris. 2 st 2:or = förstapris. Drevens poäng läggs sedan samman med provets egenskapspoäng.

I de fall KEB har tilldelats i något moment så räknas medel ut på övriga poängbedömda moment och sätts in i det av KEB åsatta momentet

 

Exempel:

1:a + 1:a + 34 EP = 20 + 20 + 34 EP = Totalpoäng 74

 

Skilje vid lika poäng:

  1. Tilldelat D-cert
  2. Medelpoäng på egenskapspoäng från eventuellt fler genomförda prov inom avdelningen, kan bortfalla om medtävlare har bara ett prov.
  3. Är resultatet lika jämförs den samanlagda poängen i moment 8 (Samarbete) och moment 9 (Lydnad)     
  4. Är ändå resultatet lika jämförs de sammanlagda EP poängen för moment 6 (Skall/Hörbarhet) + moment 7 (Skallgivning under drev/nyansering).
  5. Är ändå resultatet lika jämförs EP i moment 3 (Drevarbete)
  6. Är ändå resultaten lika vinner den yngsta hunden