Inbjudan

''''' genomfört ''''

 

Uttagning till viltspårs-SM 2018 i SBaK La Mellan

 

När: Ordinarie prov söndagen den 10 juni

 

Plats: Domarkonferensen hålls i Sanne Bygdegård Molkom

Viltspåren läggs på respektive viltspårdomares hemmamark i Basset Mellan

 

Anmälan och kommissarie för provet är:

Ola Nilsson

Nyeds Hedås 216 660 60 Molkom  

Tfn 0553-15029  070-6901967

Mail: viltspar@sbakmellan.se

  

Anmälan om deltagande senast 30/5 kl 18

Anmälningsavgiften, 200:- betalas senast 30/5 på

PG 55 33 16-1 eller direkt med mobilen till

SBaK La Mellans Swish-nummer: 123 558 90 07

 

OBS! Hunden är inte anmäld innan korrekt ifylld anmälningsblankett är

viltspårkommissarien tillhanda samt att betalning är erlagd.

Ersättning om 200:- betalas av provtagare till domare på plats

 

 Välkomna! 

 ----------------------------

Fr o m 2010-07-01 har SKK beslutat att en 1 Ökl ej behöver tas på ett ordinarie prov för att erhålla championatet, varför La Mellan  enbart har ordinarie prov i samband med SM uttagningen.

Tidigare uttagningar, klicka i trädet till höger