Se bästa hundar längst ner på sidan.

 

 Resultat  2017-18    provperiod 1,   1/10-31/10

 PBGV

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GK   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 S Jch Smebäckens Valdemar SE 1       X   EP 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38
2 Jan-Erik Jönsson 30341/2013 1           KOD                    
3 Kollerud 25,685 93 Torsby               DK 3061 3027 3066 0  Jaktlust  UMBGD     U      
1 Gold-Queens Dark Temptation SE 1 3       EP 3 4 4 4 4 4 5 5 3 36
2 Karl Pettersson 23582/2013 3           KOD                    
3 Pressgatan 7,680 71 Björneborg               DK 3064 3036 3037 0  Jaktlust UMBGD     M      

BFDB

1 SE VCH Hoppy-Granit SE 1           EP 4 3 4 2 4 3 3 4 2 29
2 Andreas Höijer-Pihl 37467/2015               KOD                    
3 Knutängsvägen 5,68232 Filipstad               DK 3046 3031 0 0  Jaktlust UMBGD    M      

provperiod 2     1/11  -  15/12

 PBGV

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GK   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 Tranaskogens Severus Snape SE   1     X   EP 4 4 5 4 4 3 3 4 4 35
2 Christer Johansson 54931/2016 1           KOD                    
3 Syrenvägen 3,664 32 Grums               DK 3053 3050 3065 0 Jaktlust U,M,B,G,D    U      
1 Smebäckens Yggdrasil SE 0             EP 3 2 K K K K K 2 K 7
2 Eje Fridh 54386/2015               KOD                    
3 Fölsvik 79,68696 Östra Ämtervik               DK 3008 0 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    D      
1 Kärråsens Qarin SE 1           EP 4 3 4 4 4 4 4 5 4 36
2 Rolf Eriksson 24588/2016               KOD                    
3 Skjutsbol Billingstorp,671 95 Klässbol               DK 3022 0008 3075 0 Jaktlust U,M,B,G,D    M      
1 Kärråsens Pelé SE 1 Hjort           EP 4 3 3 3 4 3 3 3 2 28
2 Matthias Johansson 20955/2016               KOD                    
3 Lars Emils väg 27,692 72 Kumla               DK 4095 0 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D     M      
1 Kärråsens Pelé SE 1           EP 3 3 5 4 4 3 4 2 3 31
2 Matthias Johansson 20955/2016               KOD                    
3 Lars Emils väg 27,692 72 Kumla               DK 30104 0012 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    M      
1 Gold-Queens Duke Dalmore SE 1         X   EP 3 3 5 4 4 3 3 3 3 31
2 Risto Rantala 51339/2015 1           KOD                    
3 Ringvägen 8,66431 Grums               DK 3065 3065 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    M      
1 Gold Queens Duke Dalmore SE 1         X   EP 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34
2 Risto Rantala 51339/2015 1           KOD                    
3 Ringvägen   8,664 31 Grums               DK 3070 3073 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    U      
1 Gold-Queens Dutchess Drei Dona SE 1           EP 3 3 3 4 5 3 4 4 3 32
2 Folke Jonsson 51340/2015               KOD                    
3 Byn Nifelhem,66196 Långserud               DK 3064 3016 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    G      
1 Gold-Queens Dutchess Drei Dona SE 0             EP 2 K K K K K K 2 K 4
2 Folke Jonsson 51340/2015               KOD                    
3 Byn Nifelhem,66196 Långserud               DK 0010 0 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    D      
1 Gold-Queens Dutchess Drei Dona SE 3           EP 3 3 5 2 5 3 4 3 3 31
2 Folke Jonsson 51340/2015               KOD                    
3 Byn Nifelhem,66196 Långserud               DK 041 023 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    G      

BFDB

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GK   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 Åstdalen`s Lanceur SE 1           EP 4 4 5 4 5 4 3 3 4 36
2 Anders Wiklund 41424/2015               KOD                    
3 Bergmästaregatan 7,79130 Falun               DK 3072 3018 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    M      
1 PEBBLES-FLINTA SE 1           EP 3 3 4 3 4 3 3 3 4 30
2 Ulrik & Pernilla Fauler 37463/2015               KOD                    
3 Lövnäsvägen 18,68635 Sunne               DK 3063 3010 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    B      
1 Jaktfauveritens Iza SE 1           EP 3 3 5 3 5 3 3 3 3 31
2 Peter Lundberg 38937/2014 1           KOD                    
3 Storhult Sörgården,548 91 Hova               DK 3063 3084 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    M      
1 SE VCH Hoppy-Granit SE 1           EP 3 3 5 4 5 4 3 4 4 35
2 Andreas Höijer-Pihl 37467/2015               KOD                    
3 Knutängsvägen 5,68232 Filipstad               DK 3075 3020 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    M      

 

Provperriod 3, 16/12 - 31/1 2018

PBGV

1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
            Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GK   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
1 Vilauddens Gregory Street SE 2           EP 4 3 4 4 4 3 4 3 2 31
2 Annica Sjöstedt Johannesson 46574-2015 1           KOD                    
3 Granrisvägen 1,66491 Grums               DK 3047 30116 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D     M      
1 Vilauddens Gregory Street SE             EP 3 3 5 3 4 4 3 3 3 31
2 Annica Sjöstedt Johannesson 46574/2015 1           KOD                    
3 Granrisvägen 1,664 91 Grums               DK 3048 053 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D    M      
1 Tranaskogens Severus Snape SE 1           EP 4 5 3 5 5 2 2 3 3 32
2 Christer Johansson 54931/2016 1           KOD             1      
3 Syrenvägen 3,66432 Grums               DK 3060 3060 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D     U      
1 Kärråsens Qrille SE 1           EP 3 4 5 5 5 4 4 2 2 34
2 Martin Sixtensson 24587/2016 1           KOD                    
3 Skålö 127,78051 Dala-Järna               DK 3075 3074 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D     U      
1 Kärråsens Pelé SE 1 Hjort           EP 2 4 5 4 5 3 4 2 2 31
2 Matthias Johansson 20955/2016 1 Hjort           KOD     1                  
3 Lars Emils väg 27,692 72 Kumla               DK 40115 40112 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D     U      
1 Kärråsens My name Is My SE 1           EP 2 3 5 3 5 2 2 3 2 27
2 Anders Rundqvist 42562/2015               KOD     1                1      
3 Jäverön 247,656 71 Skattkärr               DK 3060 0 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D      B      
1 Kärråsens Cilla SE 1           EP 3 3 5 4 4 4 3 2 2 30
2 Magnus Gustafsson 42286/2011 1           KOD                    
3 Stöpafors 73,686 93 Sunne               DK 3073 3066 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D     U      

BFDB

    1.Hundens namn 4. Nat bet Kod sök:1=Trång, 2=Vid, Kod mom 7: 1=Hård, 2=Lös           EGENSKAPSPOÄNG
Prov   2.Ägarens namn 5. Register nummer           D Cacit EP=0   UPP- VÄCKN   VÄCKN SKALL SKALL SAM-    
dag   3. Adress, postadress 6. Registreringsår Pris 1 Djursl Pris 3 Djursl Kom - o.res = SÖK TAGS- DREV HÖRBAR- UNDER ARB- LYD- S:a
                Pris 2 Djursl Pris 4 Djursl -bi Cert Cacit GK   ARB SLAG ARBETE TAPPT HET DREV ETE NAD EP
    1 SE VCH Hoppy-Granit SE             EP 3 3 5 3 4 3 4 3 2 30
27/12   2 Andreas Höijer-Pihl 37467/2015 1           KOD                    
    3 Knutängsvägen 5,68232 Filipstad               DK 3049 3053 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D     M      
    1 PEBBLES-FLINTA SE 1           EP 2 4 5 5 5 3 5 5 3 37
7/1   2 Ulrik & Pernilla Fauhlér 37463/2015 2           KOD    1                  
    3 Lövnäsvägen 18,68635 Sunne               DK 3060 3046 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D     M      
    1 Grebbas Risto SE 3           EP 3 5 5 2 5 3 3 4 2 32
21/1   2 Kurt Johansen 48508/2011 3           KOD                    
    3 Kryptjärn 5,79091 Särna               DK 3031 3032 3019 0 Jaktlust U,M,B,G,D     B      

BAN

1 Kaislan Tilan Le Carabine SE 0           EP 1 2 4 K K K K 2 3 12
2 Gunilla Svensson 31285/2016               KOD     1                  
3 Folkebergs Gård,548 92 Hova               DK 3015 0 0 0 Jaktlust U,M,B,G,D      D      

 

 

Bästa drevprovshundar i avd Mellan.

Period Smebäckens Valdemar

Period Tranaskogens Severus Snape

Period 3  Kärråsens Qrille

 

Bästa drevprovshund i Mellan

Smebäckens Valdemar

1+1 Rå D-cert

 

 

Deerwood Elite’s Blue Fighters VP för årets Allroundhund i SBaK Mellan.

Utställning, Viltspår och Drevprov

 

Vinnare:  Pebbles-Flinta     Äg:  Pernilla & Urik Fauhlér

 

 

Nyblivna jaktchampions i Mellan under säsongen.

PBGV:

Kärråsens Pelé

Kärråsens My Name Is Martha

BFDB:

Hoppy-Granit

Pebbles-Flinta

 

 

Styrelsen gratulerar vinnarna, championhundarna och övriga startande till utmärkta resultat