SBak Mellan visar upp Basset raserna i vår monter vid

Sunne Jaktmässa den 4-5 augusti

 

Vill DU visa din Basset i montern under någon eller båda dagar,

 för mer information, maila till Pernilla Fauhlér 

 

Vi är mycket glada att hälsa Barbro Börjesson och Leif GW Persson

välkomna till Sunne Jaktmässa.

     

 

Sunne Jaktmässa

 

Övriga profiler som kommer