SBAK Mellan

Protokoll styrelsemöte, 2017-01-15

 

Deltagare: Ulrik Karlsson, Petra Svensson, Niklas Dahlström, Magnus Fabbe Nilsson. Karl Pettersson,

Hans-Erik Bertilsson, Kurt Johansen.

 

Adjungerad: Ingemar Olofsson

 

1. Mötets öppnande och val av ordförande

    Valdes Sittande, Ulrik Som öppnade mötet.

 

2. Val av mötessekreterare

    Magnus Fabbe Nilsson.

 

3. Godkännande av dagordningen

    Godkänd.

 

4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

    Hans-Erik Bertilsson

 

5. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

    Ok.

 

6. Skrivelser inkomna och utgående

    Alla protokoll från 2016 och framåt skall skickas till SBAK sekreterare.

 

 

7. Ekonomi

    Resultat 2016 minus 13.626,80. Beroende på investering i tält mm.

    Annars hade det varit plus.

8. Information CS, SKK mm

    Ringsekreterarkurs – Petra funderar och återkommer.

    Uppfödarutbildning OBS nytt matrl gäller.

 

9. Utställning

    2017: Skutberget 3/6, AnnKatrin Almstedt. Ransäter 29/7, Therese Johansson

    2018: Skutberget 19/5, Bo Wallin. Ransäter 29/7

    2019: Skutberget 19/5, Ransäter 27/7

    Datum anmälda till Catrin Hultin 

 

10. Viltspår

      Viltspårkurs i närheten av Sunne med Jan Andersson kommer i april.

 

11. Drevprov

      Högt tryck på provverksamheten nu.

      Domarelevutbildning kommer att ske med teoristart i skolbänken.

 

12. Hemsida

      Hemsidan uppdaterad. Lägg in info inför årsmötet.

 

13. Bassetbladet 

14.
Dropbox

      Allt fungerar bra.

 

 15. Övriga frågor

        Inbetalda drevprov som ej kan genomföras av anledning som hundföraren

        ej kan påverka, skall man få ha tillgodo.

        Alla tar tag i sin del av årsmötesförberedelserna. 20170305,

        Länsmansgården i Sunne. Styrelsen samlas 1300, möte 1500

        och därefter konstituerande.

 

16. Nästa möte.

      19/2 kl 1900

 

17. Mötet avslutas

      Ordföranden avslutar ett föredömligt smakrikt och gott möte

      samt önskar en trevlig kväll.

 

 

 

                                                                          Magnus Fabbe Nilsson

 

Ulrik Karlsson                                                     Magnus Fabbe Nilsson

Mötesordförande                                              Sekreterare

 

 

Hans-Erik Bertilsson

Hans-Erik Bertilsson

Justerare