SBAK Mellan

Protokoll styrelsemöte, 2016-11-13

 

Deltagare: Ulrik Karlsson, Petra Svensson, Niklas Dahlström, Magnus Fabbe Nilsson. Karl Pettersson,

Marie Wikström.

 

Adjungerad: Ingemar Olofsson

 

1. Mötets öppnande och val av ordförande

        Valdes Sittande, Ulrik.

 

2. Val av mötessekreterare

        Magnus Fabbe Nilsson.

 

3. Godkännande av dagordningen

        Godkänd.

 

4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

         Petra Svensson.

 

5. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

          Ok.

 

6. Skrivelser inkomna och utgående

           Allt inkommet är vidarebefodrat.

 

7. Ekonomi

           God ekonomi ca: 41.361 i kassan, res till nu 3.185.

8. Information CS, SKK mm

           Utbildning utställning – Petra funderar och återkommer.

 

9. Utställning

           2017: Skutberget 3/6,                  

                     Ransäter 29/7

           2018: Skutberget 19/5                   

                     Ransäter 29/7

           2019: Skutberget 19/5                   

                     Ransäter 27/7

           Petra bokar domare och Marie bokar sekreterare samt plats.   

 

10. Viltspår,

            Vi ligger ca: 1.000 sek lägre än i fjol. Kurs i april med Jan Andersson.

 

11. Drevprov

           Drevprovskonferensen blev lugn och städad. Rutiner för bokning är bra.

           Antal hundar period 1: 2, period 2: 3.

 

12. Hemsida

           Fungerar bra. Skriv om årsmöte 5/3 samt utställningar.

 

13. Bassetbladet

           Skriv om årsmöte 5/3 i Sunne.

           Titta i tidigare utgåvor för rutiner när exvis utställningar

           skall annonseras.

14. Dropbox

           Allt fungerar bra. Alla kollar så där inte finns massa bilder som tar plats.

 

 15. Övriga frågor

            Hur gör vi med drevprovselever? Ordnar utbildningsdag 11/12.

            Inköp Tält och Beachflagga med tryck, 4.950 + moms? OK!

 

16. Nästa möte. 1

           8/12, Telefonmöte kl 19.00-20.00

 

17. Mötet avslutas

          Ordföranden avslutar ett föredömligt smakrikt och gott möte

          samt önskar en trevlig kväll.

 

 

 

Ulrik Karlsson                                                                        Magnus Fabbe Nilsson

 

Ulrik Karlsson                                                     Magnus Fabbe Nilsson

Mötesordförande                                              Sekreterare

 

 

Petra Svensson

 

Petra Svensson

Justerare