SBAK Mellan

Protokoll styrelsemöte, 2016-09-18

 

Deltagare: Ulrik Karlsson, Petra Svensson, Niklas Dahlström, Magnus Fabbe Nilsson.

 

1. Mötets öppnande och val av ordförande

        Valdes Sittande, Ulrik.

 

2. Val av mötessekreterare

         Magnus Fabbe Nilsson.

 

3. Godkännande av dagordningen

         Ja.

 

4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

        Petra Svensson.

 

5. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

        Ok.

 

6. Skrivelser inkomna och utgående

        Domarlista har inkommit från Håkan Hemäng.

        Ingemar O har skrivit om domarkonferens 29/9.

 

7. Ekonomi

         God ekonomi ca: 43.000 i kassan, res till nu 5.300

         Resultatet för spår SM blev 1.666:50 back, vilket är helt OK!

         Niklas skall ordna bankbyte.

8. Information CS, SKK mm

         Hemängs mail angående domare finn nu i dropboxen..

 

9. Utställning 2016

         Petra har god kontroll, tar kontakt med Marie för att fundera

         på framtiden. Vi kollar pris på utställningstält för det behövs ett nytt.

 

10. Viltspår,

         Säsongen mer eller mindre över.

         Vi ber Ola om en summering till nästa möte.

 

11. Drevprov

          Vi avvaktar drevprovskonferensen.

 

12. Hemsida

          Niklas behöver lösenord vilket han också skall få.

 

13. Bassetbladet

          Nästa deadline 15/10.

14. Dropbox

          Allt fungerar bra. Alla kollar så där inte finns massa bilder söm tar plats.

 

 15. Övriga frågor

         Inga övriga frågor.

 

16. Nästa möte.

         13/11 kl 15:00 Jägareförbundets lokaler i Karlstad

 

17. Mötet avslutas

          Ordföranden avslutar ett föredömligt kort möte och önskar en trevlig kväll.

 

 

 

Ulrik Karlsson                                                                        Magnus Fabbe Nilsson

 

Ulrik Karlsson                                                     Magnus Fabbe Nilsson

Mötesordförande                                              Sekreterare

 

 

 

Petra svensson

 

Petra Svensson

Justerare