Protokoll styrelsemöte, 2016-02-28

 

 

1.     Mötets öppnande och val av ordförande

         Valdes Sittande, Ulrik

 

2.      Val av mötessekreterare

         Niklas Dahlström

 

3.      Godkännande av dagordningen

         Ja

 

4.      Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

         Marie

 

5.       Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

6.       Skrivelser inkomna och utgående

          Diverse inkomna skrivelser gällande drevprovskollegie.

 

7.       Ekonomi

          Beräknat resultat: 747:-  per 160228.

 

8.        Information CS, SKK mm

           Inget att rapportera

 

9.        Utställning 2016

           2016: Karlstad Klart med domare och sekreterare

                    Ransäter Saknar en sekreterare, Marie kollar med Liselott Hall.

                    Domare och en sekreterare klart. CUA, föreslaget att ta kontakt med

                    Sofie Rattfeldt, Marie kontaktar.

           2018

                   Datum

                   Karlstad ngn gång 19-20 maj

                   Ransäter, 29/7  

 

11.        Viltspår,

                     Kandidater till årets viltspårhundar är uttagna. Uppdatera med lite

                     mer information om de priser som de olika hundarna tagit.

                     Pokaler är beställda och hemkomna.

 

12.         Drevprov

                      Årets drevprovssäsong har gått mycket bra med stor hjälp av

                      Ingemar Olofsson.

                      Systemet är uppbyggt med god struktur som gör att vi har ett bra

                      flöde. Pokaler är beställda och hemkomna.

 

13.          Hemsida

                      Hemsidan uppdateras löpande av Ulrik och Pernilla.

 

14.           Bassetbladet

                      Allt material som inkommit till Ulrik har skickats in.

 

 15.           Valberedning Ingemar Olofsson,

                       Mötesordförande; Ingrid Andersson Sekreterare: Thomas Skålén,

                       reserv Magnus Nilsson

                       Ordförande: Ulrik, Kalle Pettersson, ordinarie 2år (Drevprov)

                       Petra Svensson, ordinarie 2 år  nyval med hjälp av Marie och Ingemar

                       som kommitté för utställning.

                       Suppleanter på ett år:

                       Magnus Nilsson, Hans Bertilsson, Kurt Johansen

 

16.             Övriga frågor.

                       SBAK Mellan har Viltspår SM hösten 2016. Detta måste tas tag i omgående.

                       Access, vår sponsor, har sagt ifrån sig sitt sponsorskap, Ingemar Utreder.

 

17.             Nästa möte.

                        Vid årsmötet.

 

18.             Mötet avslutas

 

 

 

                                                                              Niklas Dahlström

 

Ulrik Karlsson                                                     Niklas Dahlström

Mötesordförande                                              Sekreterare

 

 

 

 

Marie Wickström

Justerare