ÅRSMÖTE 2010-03-06, FOLKETS HUS, KRISTINEHAMN

Lördagen den 6 mars hölls sedvanligt årsmöte på Folkets Hus i Kristinehamn. 27 personer hade hörsammat kallelsen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar gicks igenom (se protokoll från årsmötet under "Protokoll". Ordförande för mötet var Ulf Wall.

3 styrelsemedlemmar avgick ur styrelsen, nämligen Bo Martinsson (ordförande), Lars-Erik Karlsson (ledamot), samt Patrik Nilsson (suppleant).

Till dessa säger vi ett stort tack för tiden ni lagt ner i styrelsen.

 

Efter årsmötesförhandlingar och fikapaus tog prisutdelningen vid.

JAP

Kärråsens Fanny Ingemar Olofsson Guld
Rotvältans Cero Ingemar Olofsson Guld
Munterhems Daisy Ingemar Olofsson Guld
Kärråsens Bassita Ingemar Olofsson Brons
Kärråsens Elaisa Ingemar Olofsson Brons
Vilauddens Keira Marie Mård Guld
Vilauddens Loka Marie Mård Silver
Soltrader Dunc`n`Disorderly Marie Mård Silver
Vilauddens Herja Marie Mård Brons
Rotvältans Julia Åsa o Folke Jonsson Brons
Väntans Qluriga Mr Q Ann-Sofie Säljgård BronsJUP

Kennel Kärråsens Ingemar Olofsson Guld
Kennel Gold-Queens Åsa o Folke Jonsson Silver
Vilauddens kennel Marie Mård SilverDREVPROV


Provbästa hund period 1 Vilauddens Cigvald Annica Sjöstedt-Johannesson
Provbästa hund period 2 Kärråsens Yppa Ingemar Olofsson
Representant till Drev-SM Vilauddens Cigvald Annica Sjöstedt-Johannesson
Reserv 1 Grebbas Lessi Sven Stolz
Reserv 2 Vilauddens Ruska Tapio Aspfors/Marie Mård
Fighters VP Vilauddens Ruska Tapio Aspfors/Marie Mård
VILTSPÅR


Bästa anlag Gold-Queens Tilly Trotter Åsa o Folke Jonsson
Bästa rörliga Lulubelles Bootstrap Bill Helena Jarnlöf
Bästa ordinarie Basseligans Black Pearl Helena Jarnlöf
Årets viltspårhund Swede Suns Qasper Agneta Segerström
Årets utställnings-BH 2009

Årets utställnings-BH 2009 gick till Geyron´s Creme Caramel, ägare Lena Andén.

 

BILDER FRÅN ÅRSMÖTET


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Några av mötesdeltagarna                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Deltagarna under glatt samspråk vid fikat

 

 

Årsmöte bild 36

                                                     Helena Jarnlöf fick utmärkelse för bästa rörliga prov på

                                                   viltspår genom BH Lulubelles Bootstrap Bill,  även hade

                                                   hon bästa hund på ordinarie viltspår genom BH Basseligans                                                    Black Pearl.

 

 

Ralf

                                             Priset som Årets viltspårhund gick till BH Swede Suns Qasper,

                                         ägare Agneta Segerström. Priset hämtades av maken Ralf.

 

 

Annica

Provbästa hund på period 1 gällande drevprov blev PBGV

Vilauddens Cigvald, som även blev La Mellans representant

till drev-SM, stolt ägare Annica Sjöstedt-Johannesson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Sofie

                                                   JAP i Brons tilldelades PBGV Väntans Qluriga Mr Q,

ägare Ann-Sofie Säljgård. Här flankerad av Bo Martinsson och

Carina Eriksson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              JAP Brons tilldelades Rotvältans Julia, samt JUP

i Silver till Kennel Gold-Queens ägare Åsa och Folke Jonsson.

Ingemar

Ingemar Olofsson hämtade hem sina priser genom PBGV JAP Guld till Kärråsens Fanny, JAP Guld till Rotvältans Cero, JAP Guld till Munterhems Daisy, JAP Brons till Kärråsens Bassita, JAP Brons till Kärråsens Elaisa, samt JUP i Guld till Kennel Kärråsens.

 

BO

                                                   Bo Martinsson och Patrik Nilsson avtackas för det arbete

                                               de lagt ner i La mellan. Lars-Erik Karlsson hade ej möjlighet

                                                   att närvara.

 

Supp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 nya suppleanterna i La Mellan; Ralf Segerström,

Boel Nilsson, samt Hans Lagerström.