VILTSPÅRKONFERENS 2010-03-28

Söndagen den 28 mars 2010 hölls viltspårskonferens hos viltspårskommissarie Kristina Ljunggren i Kil. Tidsmässigt är viltspårssäsongen nära, men vädermässigt är det nog lång tid kvar då snödjupet på vissa håll är närmare 40 cm.

6 domare hade hörsammat inbjudan.

3 nya elever var även kallade till konferensen, dock hade en av eleverna fått förhinder denna dag.

Jaktansvarige, Folke Jonsson, gick igenom viltspårsregler och bedömningsprinciper med assistans av Lars Hägg.

Finns det fler medlemmar som skulle vilja utbilda sig till viltspårsdomare så är ni välkomna att höra av Er till:

Kristina Ljunggren

Myre, Ackebol 9

665 93 Kil

Tfn 0554-15175