SBaK:s drevprovsperioder säsongen 2019 / 2020:         

 

Period 1:   (1/9) 1/10-1/11    Period 2: 2/11-15/12         Period 3: 16/12-31/1 (28/2) 2020

 

Info till drevprovsdomare med flera:

Nedan finns aktuella dokument för drevprovsverksamheten att spara ner

på egen dator eller kopiera.

 

>> Svenska Basset klubbens Hemsida, gå vidare till fliken funktionär 

 

>>Riktlinjer för drevprovsverksamheten

 

>>Nya drevprovsreglerna, (gult = NYTT)

 

>> Handledn o Kommentarer rev 2019

 

>>Digitalt Drevprovsprotokoll

 

>>Drevprovsprotokoll för papper och penna 

    (att spara / skriva ut)

 

>>Skogskort, (för papper och penna)

 

>>Blanketten Domarutlåtande

 

>>Bestämmelser för utbildning drevprovsdomare