SBaK:s drevprovsperioder säsongen 2018 / 2019:         

 

Period 1:   (1/9) 1/10-1/11    Period 2: 2/11-15/12         Period 3: 16/12-31/1 (28/2) 2018

 

Info till drevprovsdomare med flera:

Nedan finns aktuella dokument för drevprovsverksamheten att spara ner

på egen dator eller kopiera.

 

>> Länk till SBaks Hemsida, gå vidare till fliken funktionär

 

>>Länk till de Nya drevprovsreglerna, (gult = NYTT)

 

>>Länk till  Handledning och komentarer till reglerna

 

>>Länk till Digitalt Drevprovsprotokoll

 

>>Länk till Drevprovsprotokoll för papper och penna 

    att spara / skriva ut

 

>>Länk till skogskort, (för papper och penna)

 

>>Blanketten Domarutlåtande

 

>>Bestämmelser för utbildning drevprovsdomare