SBaK:s drevprovsperioder säsongen 2017 / 2018:         

 

Period 1:   (1/9) 1/10-1/11    Period 2: 2/11-15/12         Period 3: 16/12-31/1 (28/2) 2018

 

Drevprovsdomare med flera.

Nedan finns aktuella dokument för drevprovsverksamheten att spara ner på egen dator eller kopiera.

 

Länk till SBaKs Hemsida / Funktionär med senaste uppdateringar

 

Länk till de Nya drevprovsreglerna, gult = NYTT

 

Länk till  Handledning och komentarer till reglerna

 

Länk till Digitalt Drevprovsprotokoll

 

Länk till Drevprovsprotokoll för papper och penna att spara / skriva ut

 

Länk till skogskort, papper och penna

 

Blanketten Domarutlåtande

 

 Bestämmelser för utbildning drevprovsdomare