MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSETKLUBBEN 
Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset
och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?

 

Du blir medlem på följande sätt: 

Fyll i blanketten under länken www.sbak.se/medlemskap.

 • >>www.sbak.se/medlemskap.
  Nytt enklare sätt att bli medlem,
  gå in på länken och följ anvisningarna

  Efter anmälan kommer Inbetalningskort och medlemskort skickas ut av SKK.
  När betalning skett är man medlem.

   

 • >>Uppfödare
  Uppfödare anmäler sina valpköpare som inte redan är medlemmar för ett gratis år..

 

Avgifter

Ordinarie medlem                 250:--

Familjemedlem                       80:--

 

Frågor angående medlemskap


Kontakta Bassetklubben CS kassör
Christina Forsgren
0738448994 mail kassor@sbak.se

 

Som medlem kan du bland annat..

 • starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK´s Lokalklubbar
 • att kunna ställa ut på SBaKs utställningar
 • få info om aktuella parningar och valpkullar
 • information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som  utkommer med 4 nr/år
 • information om aktiviteter i din lokalklubb
 • att kunna påverka klubben genom att ställa motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år