DREVPROVS RESULTAT 091001- 091210

PBGV:

Vilauddens Undra                                    1 Rå                                    46 Ep

Vilauddens Ronin                                    2 Rå                                    42 Ep

Vilauddens Ruska                                    1 Rå                                    42 Ep

Gold-Queens Tilly Trotter                  1+2 Rå                                44 Ep

Gold-Queens Lady La Chasse            2 Rå                                    36 Ep

Svante                                                         1+3 Rå                                45 Ep

Vilauddens Palner                                 1+2 Rå                                47 Ep

Arkeros Robuste Arabella Figg        3 Rå                                    35 Ep

Vilauddens Cigvald                              1+3 Rå                                45 Ep

Soletrader VilauddensVala              1 Rå                                    46 Ep

TF-Solo                                                    1+1 Rå D-cert                     50 Ep

Gold-Queens Tilly Trotter                 3 Rå                                    37 Ep

Vilauddens Cigvald                              1+1 Rå                                47 Ep

Kärråsens Yppa                                  3 Hare + 3 Rå                     37 Ep

Kärråsens Roj                                           1 Rå                                    44 Ep

Vilauddens Undra                               2+3 Rå                                41 Ep

Vilauddens Ruska                             1+1 Rå D-cert                     50 Ep

Vilauddens Cigvald                             1 Rå                                    45 Ep

Svante                                                   1 Rå + 3 Hare                     45 Ep           

Gold-Queens Tilly Trotter             1+3 Rå                                45 Ep

 

BFdB:

Grebbas Lessi                                      1+1 Rå                                44 Ep

Grebbas Lessi                                     1+1 Rå                                45 Ep

Malva                                                      0                                          35 Ep

                                                                 Med reservation för ev. felskrivningar