Fighters Vandringspris

 

Fighter

 

INTUCH SUCH NUCH SVCH SJCH Deerwood Elite´s Blue Fighter

till

Årets Bästa Allroundhund

inom

Svenska Bassetklubbens Lokalavdelning Mellan

 

 

Statuter till Deerwood ELite´s Blue Fighters VP för årets Allroundhund

Priset ska tilldelas Basset Mellans bästa Allroundhund

 

Hund som under året deltagit i prov/tävlan i samtliga discipliner: viltspår, drevprov samt utställning har rätt att tävla om priset. Samma hund kan tävla om priset mer än en gång, även champions äger rätt att delta.

Resultat från tävlingar/prov inom Norden får räknas

Det  är bästa resultat från respektive tävlingsgren under året som räknas (ett per disciplin, utställning och viltspårprov). Vad gäller drevprovsdelen gäller från och med innevarande säsong, drevprovssäsong.

Det vill säga från och med 1 oktober till och med 31 januari påföljande år. 

Endast championatgrundande meriter får tillgodoräknas. Tävlingsplacering/gruppvinster/anlagsprov mm ska inte räknas.

Om flera hundar hamnar på samma poäng, ska resultat från de av klubben

arrangerade tävlingarna vara avgörande (dvs tävling/prov arrangerade av Basset Mellan ska vara utslagsgivande). Har två hundar fortfarande samma poäng ska

priset delas ut till den yngste hunden.

 

Priset ska vara ständigt vandrande.  Årets vinnare erhåller ett minnesdiplom.

Den som önskar tävla om priset gör en uppställning på papper / mail på bästa resultat, tid och plats, i respektive delgren och räknar själv ut slutpoängen.

Glöm ej hundens namn.

Insänds till styrelsens sekreterare senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

Beräkningsunderlad enligt nedan:

 

DREVPROV

D-cert ger 25 poäng

1:a ger     20 poäng

2: ger      15 poäng

 

VILTSSPÅR

1:a + HP ger 10 poäng

1:a ger           8 poäng

 

UTSTÄLLNING

CK-Cert ger    10 poäng

Excelent ger      8 poäng

Very Good ger 6 poäng

Good ger         4 poäng

 

Sanktionerat och godkänt av Lisbeth Andersson