Drevprovs-SM 2015 i Finspång

13 november

Smebäckens Valdemar, titelförsvararen och Kärråsens Zack var Mellans representanter detta år.

 

Båda stod för hedervärda insatser utan att gå direkt till topps. För Valdemar slutade det med en tredje plats och ett nytt besök på småhunds SM och Zack slutade femma.

 

Det var rena skogsmarker med glesa bestånd av rådjur men uppenbart gott om hjort och vildsvin vilket nog kanske inte gynnade de våre, man behöver flaks på sådana här tävlingar. Östra stod för ett lysande arrangemang vad gäller mat och boende, priser till hundarna, och organisation. Avd Mellan representerades även av domarna Bo Paulsson och Ingemar Olofsson 

 

På La Öst hemsida kunde tävlingenkan följas under dagen och där finns mer info, liksom under fliken drevprov. www.sbakost.se

Som nämnts var det ingen uppsjö på rådjur på dessa rena skogsmarker.

Valdemar fick ändock efter en timme rådjursslag och tog upp och jagade detta till ett första pris. Gick seda till provtidens slut utan att hitta fler slag.

Ändå värre var det för Zack. Han fick harslag och reste haren men denne valde att gå vägar långa sträckor med tappter som följd, och på den tredje, efter 34 minuters drev valde Dahlberg att koppla för att försöka få fatt i rådjur. Detta lyckades inte trots flera timmars söktid, utan det var att vända åter tiil förläggningen vid provtidens slut.

 

 

1:a Rainstone Habile, äg Lars Friberg     32 DP + 28 EP= 60 p

2:a Mörka Skogs Doris Zackrisson, äg Cecilia von Braun    30 DP + 25 EP= 55 p

3:a Smedbäckens Valdemar, äg Jan-Eric Jönsson     30 DP + 24 EP=54 p

 

4:a   Nightdream Dolores Jane Pimento, äg Birgitta Hemmingsson     22 DP + 25 EP=47 p

5:a Kärråsens Zack, äg Christian Dahlberg   4 DP + 24 EP=28 p

6:a Around Pale Alé, äg Jack Junell, 0 DP + 4 EP= 4 P

 

Under Basset-SM räknas alla minuter som hunden driver som överstiger 30 min och t.o.m. 60 min. Så ett maxdrev kan ge max 30 poäng. Alla dagens drevminuter (mellan 30-60 min) sammanräknas sedan och ger dagens Drevpoäng (DP) vilka sedan sammanräknas med de egenskapspoäng (EP) som hunden fått under dagen.