SBaK Mellans Årsmöte 2016-03-13

 

Vi hade detta år årsmöte på Selma Spa+ i Sagolika Sunne.

En liten trogen skara  på 24 personer bevistade årsmötet.

 

Sedvanliga mötesförhandlingar gicks igenom och ordförande för årsmötet var i år Ingrid Andersson. 

Verksamhetsberättelse för SBaK Lokalavdelning Mellan 2015.

 

Under 2015 har styrelsen haft följande sammansättning:

 

Ordförande:       Ulrik Karlsson

 

Vice ordförande/kassör:        Niklas Dahlström

 

Ledamöter:      Tomas Skålen

 

                        Karl Pettersson

 

                        Marie Wikström                   

 

Suppleanter:    Magnus Nilsson

 

                        Peter Lundberg

 

                        Kurt Johansen

 

Revisorer:        Eva Nilsson och Jonas Ellström

 

Revisorsuppleanter:   Görel Hjelm och Kjell Skoog

 

Valberedningen:         Ola Nilsson, Bo Martinsson och Ingemar Olofsson, sammankallande

 

Medlemmar:                2015-12-31  är vi 174 stycken medlemmar, en ökning med 10

 

Styrelsemöten:           Styrelsen har haft 10  stycken protokollförda styrelsemöten alla utom ett  telefon och 1 AU-möten per telefon. 

 

Aktiviteter:                   Mellans årsmöte den 8/3 i Karlstad

                                    18-19/4 SBaK uppfödarmöte på Vätterleden

 

                                    Officiell utställning Skutberget Karlstad 23/5

 

                                    Uttagning till viltspårs-SM genomfördes 14/6 i Nordmark

 

                                    Rörliga viltspår prov from 1/4 – 31/12  2012.

 

                                   Officiell utställning Ransäter 25/7

 

                                   Deltagit med monter och hundar på jaktmässan i Rottneros 31/1 och 1/8

 

Ingemar Olofsson o Ulrik Karlsson var representanter från La Mellan på Drevprovskonferensen Vätterleden 30/8

 

Drevprov 1/10 2013 -31/1 2016 fördelat på tre perioder med tre kollegier

 

Viltspår:                     Se bilagd rapport från viltspårkommissarie Ola Nilsson.

 

Drevprov:                  Se bilagd rapport från drevprovskommissarie Karl Pettersson / I Olofsson

 

Utställning:               Skutberget, deltog 32  hundar och BIS  blev Petiten Around SnackAttack äg, Annicka Löfgren Öxabäck.                                                           

 

Ransäter, deltog knappt 42 hundar och BIS blev Petiten Ebouriffe Weekend Offender, äg Therese Corneliusson Strömstad.

 

Ekonomi:                Beträffande ekonomin hänvisas till bifogade resultat och balansräkningar,

samt styrelsens förslag till budget för perioden 2016 - 2018

 

Mötesförhandlingarna förlöpte på ett bra sätt varefter avtackning av  avgående funktionärer vidtog.

 

Därefter vidtog prisutdelning och blomutdelning med många utmärkta resultat i alla disipliner. 

 

Årsmötet avslutades med kaffe och smörgås

 

(så snart protokollet är justerat så kommer det att finnas inlagt på La Mellans hemsida).