Basset Artésien Normand                        

                      

Historik

Basset artésien normand är en fransk, kortbent, drivande jakthund. Aveln med inriktning på korthårig, fransk basset började omkring år 1870 och karaktäristiskt för rasen är dess lyrformade framben och ädla huvud. Den har sedan begynnelsen haft lyrformade framben. Det ska den ha för att bibehålla de jaktegenskaper som den skapats för – långsamt drivande. Den första svenska kullen föddes 1966. Sedan 1980-talet har antalet registrerade valpar legat på mellan 80 och 100 per år.

Användningsområde

I Sverige jagas hjort, rådjur, hare, räv och i enstaka fall även kanin med hundarna. Den spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall. Aveln har varit inriktad på att bibehålla och öka rasens goda jaktlust och samarbetsvilja.

Hälsa

Rasen har få hälsoproblem, men inom rasen förekommer andningsproblem efter eller i samband jakt och onormal trötthet, så kallat jaktödem.

Egenskaper / Mentalitet

Det är av stor betydelse att rasen upplevs som glad och mycket tillgiven, vilket även står skrivet i rasstandarden. Detta är ett av rasens allra viktigaste kännetecken. I Frankrike går den under beteckningen ”Frankrikes familjehund nr 1”. Dess tillgivenhet ger ett gott samarbete vid jakt, utan att ge avkall på självständighet vid sök.

Storlek och utseende

Mankhöjd är 30–36 cm och vikt 15–20 kg. Pälsen är korthårig och vanligen trefärgad (svart, röd och vit), men även tvåfärgade hundar förekommer.

Pälsvård

Då pälsen är korthårig krävs ingen speciell pälsvård. Badas vid behov.

Övrigt

Hundarna säljs nästan enbart till jägare. Rasen är en drivande hund som behöver jaga och passar därför inte som enbart som sällskapshund.

 

Att tänka på - Basset artésien normand        

Om du funderar på att skaffa en basset artésien normand, tänk på att...        

 

  • Rasen är en drivande hund som behöver jaga och passar därför inte som enbart sällskapshund.            
  • Den är en numerärt liten ras, så du bör gå på jaktprov med din hund. Jaktmeriterade hundar behövs i aveln.            
  • Ta kontakt med rasklubben för mer information och råd.            
  • När du är väl informerad, kontakta gärna flera uppfödare. Kontrollera gärna föräldrarnas meriter.            
  • Det föds få kullar och du får räkna med att kanske behöva resa en bit för att hitta en lämplig hund.