Basset Fauve de Bretagne

Fauven som den kallas är en duktig eftersöks och drivande hund. Den är liten, energisk och kompakt för att kunna arbeta i svår terräng. Det är den kortaste av alla bassets och rasen har vad vi brukar kalla ett houndtemperament d.v.s. den fungerar ofta mycket bra med andra hundar och utmärkt med sin egen ras. I Frankrike används den som en packhound, d.v.s. man jagar med pack om 4-6 hundar. 

Fauven är lättlärd och kan nog räknas till en av de lydigare bland de drivande hundraserna. Anledningen till detta är att de flesta drivande jakthundar hölls i stora så kallade pack och blev på det viset mer beroende av andra hundar och sitt pack än att hålla kontakt med sin förare. I Bretagne jagade bönderna bara med ett litet antal hundar (Fauvar), som under drev skulle låta sig inkallas av jägaren, bara de hundar som hade ett bra samarbete, som lyssnade och kom på inkallning användes till fortsatt avel.

Fauven kan upplevas något mjuk i sin sociala miljö men EJ i skogen och vid jakt. Den är pigg, livlig, smidig och mycket social med människor, barn och andra djur. Sover gärna i sängen om den tillåts det. Enstaka individer (ofta ensamhundar) kan ha lite dålig aptit men det brukar bli bättre när hunden är vuxen.

Det är en förhållandevis mycket frisk och sund ras. Frambenen är lätt krokiga eller nästan raka och den är snabb i förhållande till sin storlek (32-38 cm, +2cm). Pälsen ska vara mycket hård och torr och tämligen kort. Färgen varierar mellan ljust vete och tegelrött

Med sitt vänliga och glada temperament är Fauven en utmärkt sällskaps- och familjehund som under icke jaktsäsong gärna håller på med viltspår, vilket de många viltspårschapionaten inom rasen vittnar om. Det är dock inte att rekommendera att man köper en Fauve för att endast ha som sällskapshund då den generellt sett är mycket jaktintresserad och arbetsglad och därmed behöver få utlopp för sitt jaktintresse. Om man inte tänker jaga med sin hund rekommenderas starkt att låta hunden få jobba med viltspår.

Fauven kan också trivas som utställningshund under icke jaktsäsong. I Danmark och även här i Sverige används några individer också till agility och lydnad. Trots att Fauven är lättlärd och lydig så får man inte glömma att det inte är en Border Collie. Den älskar att nosa och kan lätt bli vilseledd av en spännande doft.

 

Kort om rasens ursprung och historia i Sverige

 

Den ursprungliga Fauve de Bretagne är en mycket gammal ras från Frankrike. Den användes som jakthund redan under 1400-talet i Frankrike. Provinsen Bretagne i nordvästra Frankrike är det geografiska ursprunget för den strävhåriga, Fauve de Bretagne vilken utvecklats till den mer högbenta Griffon Fauve de Bretagne och den mer "kortbenta" Basset Fauve de Bretagne vilka i sina rasnamn även har pälsfärgen angivet (fauve). "Basset" betyder "låg" på franska och sålunda är innebörden av ordet "Basset" i rasens namn, att det handlar om en lågbent hund. Rasen är framavlad i sitt ursprungsland Frankrike, till att vara jakthund och användas vid jakt med drivande hund. 

 

Strax efter 1:a världskriget utvecklades den första officiella rasstandarden som utkom den 21 juni 1926. Den franska fauveklubben är gemensam för Basset Fauve och Griffon Fauve.

 

Så kom Fauven till Sverige De första hundarna som kom till Sverige importerades från England 1992. Det var 2 tikar, helsystrarna Dehra Primevere (SJ(V)CH) och Dehra Romarin (uppfödare Mr Frost och Mrs Phillips). De importerades av paret Bo och Jutta Ekvall, Tängelsås kennel.

 

1992 importerades också helsyskonen Venquest Vannes (ägare Susanne Bloman och Torbjörn Lenstad, Dyfrgi´s kennel) och Venquest Viviers (ägare Carina Olsson, Cotter´s kennel). Uppfödare till dessa var paret Mr och Mrs Telfer, kennel Venquest även de från England.

 

Bo och Jutta Ekvall importerade ytterligare 3 st hanvalpar 1993 som var helbröder och kom från Miss D.Nichols, England, kennel Chantalle´s. De tre bröderna var SJ(D)JCH Chantalle´s Vagabond, ägare Roger Norman, Chantalle´s Vocal, ägare Tängelsås kennel och SJ(D)CH, SJ(V)CH Chantalle´s Vagrant, ägare Magdalena Lindberg, Hovriket´s kennel.

 

Chantalle´s Vocal parades med Dehra Primevere och första kullen föddes 1993-09-24, det blev 4 tikvalpar. Indra exporterades till Norge och blev rasens första hund i Norge.

 

Under 1993 importerades ytterligare 3 hundar från England av Dyfrgi´s kennel och Cotter´s kennel. Även dessa hundar kom från kennel Venquest. Under åren har hundar i huvudsak importerats från England, Danmark och Frankrike.  Under början av 2000-talet infördes nya införselregler och under senare år har importer från Frankrike dominerat.

 

Basset Fauve används i Sverige i den traditionella nordiska jaktformen med en ensam drivande hund. De huvudsakliga viltslag som jagas med Bassset Fauve i Sverige är hare, räv, rådjur och dovvilt. Det förekommer mer sällan att basset fauve används till andra viltslag. Vissa enskilda hundar driver älg och vildsvin.

 

I ursprungslandet Frankrike och dess grannländer används Basset Fauve också som drivande hund men då oftast i mindre pack, s.k. koppel, om 2-10 hundar. Jakt med en ensam hund förkommer men mer sällan. De viltslag som jagas med basset fauve i Frankrike är i regel desamma som i Sverige men även kanin och vildsvin.

 

För den som har ett djupare intresse av rasens historia och användningssätt i länder utanför norden rekommenderas främst hemsidor tillhörandes Franska Fauveklubben, Engelska Basset Fauveklubben och Spanska Basset Fauveklubben. För att komma till länkarna. Klicka här!

 

Jakthunden

Fauven är en drivande jakthund med stort jaktintresse. I Sverige används Fauven främst för att jaga rådjur, hare, räv och hjort medan man i Frankrike främst jagar kanin och då i pack om 4 – 6 hundar. I Sverige jagar fauven ensam vilket beror på att vi har en annan jakttradition i Sverige.

Fauven har ett mycket klangfullt hörbart skall och många individer nyanserar. Den är generellt mycket duktig på att ta sig tillbaka efter avslutad jakt. I Sverige har fauven blivit en populär jakthund bland före detta drever- och taxägare.

Förutom att jaga lämpar sig fauven även som eftersökshund. Den är arbetsglad med det rätta tempratmentet för uppgiften, jobbar med låg nos och är mycket spårnoga och duktig på att reda ut krångliga tappter.

Fauven i Frankrike För jägarna i Frankrike väger brukbarheten till jakten tyngst. Hundar som inte besitter den rätta jaktlusten blir utesluten ur aveln. De har en mycket god spårvilja och bra motståndskraft. De är tempramentsfulla hundar framavlade för jakt. De franska jägarna föredrar fauven främst till hare och kaninjakt för att de jagar livligt och med en iver och uthållighet som inte kräver närmare demonstration. Fauven jagar räv, kaniner, fasaner mm och är sedd som en utomordentlig allroundjakthund i Frankrike.

Bara genom god kontakt med de bretonska uppfödarna kan vi förhindra att det i andra länder uppstår en typ av Fauve som inte har med ursprungslandet att göra.

 

Vill du veta mer om Fauven som jakthund i Sverige kan du ta del av nedanståde dokument:

 

Sammanställning Jaktenkät - Klicka här!

Sammanställning samtliga drevprov sedan 1994 - Klicka här!