Ny plats för La Mellans årsmöte detta år var Svenska Jägareförbundets lokaker på Gräsdalen i Karlstad. Väl 20 personer bevistade årsmötet. En glädjande ökning av medlemsnärvaro.

Sedvanliga mötesförhandlingar gicks igenom  och ordförande för årsmötet var i år Ulf Wall som skötte klubban med bravur.  Mötesförhandlingarna förlöpte på ett bra sätt varefter avtackning av  avgående funktionärer vidtog. Avgick gjorde ordföranden Ingemar Olofsson och efterträddes av Ulrik Karlsson Sunne. Drevprovskommissarien Boel Johansson avgick och efterträddes av Karl Pettersson Björneborg. Viltspårskommissarien Christina Holmström avgick och efterträddes av Ola Nilsson Molkom (utanför styrelsen), Och så invaldes förre sekreteraren Magnus Nilsson som suppleant i nya styrelssen.

Därefter vidtog prisutdelning och blomutdelning med många utmärkta resultat i alla disipliner. 

Årsmötet avslutades med inmundigandet av smårgåstårta och dicka samt kaffe och chokladrutor.

(så snart protokollet är justerat så kommer det att finnas inlagt på La Mellans hemsida).

 

       Prisutdelning och blommor till              Årets bästa hundar

 

Viltspår

Bästa anlag: Örngrengårdens Asita, ägare Lars Hägg Kil

 

Bästa rörliga: Hedarnas Zenta, ägare Kjell Skoog Grums

 

Bästa ordinarie: Emilhaugens Troja, ägare Thomas Holmström N-mark

 

Årets viltspårhund:  Hedarnas Zenta, ägare Kjell Skoog

 

Drevprov

Bästa drevprovshund 1a drevperioden:

 

Smebäckens Valdemar, Äg  Jan-Erik Jönsson Torsby

 

Bästa drevprovshund 2:a drevprioden

 

Gold Queens Dark Temtation, äg Karl Pettersson Björneborg

 

Bästa drevprovshund 3:dje drevprioden

 

Kärråsens David, äg Maria Zetterqvist Värml Nysäter

 

Årets bästa drevprovshund: 

 

Smebäckens Valdemar, Äg  Jan-Erik Jönsson Torsby

 

Årets allroundhund, Deerewood´s Blue Fighters VP

 

Banubas Diddi, Äg Ola Nilsson Molkom 

 

Erövrade diplom 2014-15

 

Jaktavelspris:

Kärråsens Yppa i Brons, ägare Ingemar Olofsson

Kärrådens Rippa, i Guld ägare Ingemar Olofsson

Kärråsens Kaisa Kavat, i Silver ägare Ingemar Olofsson

Gold Queens Lady La Chasse i Silver, ägare F & Åsa Jonsson

Gold Queens MacKensie i Brons, ägare Folke & Åsa Jonsson

 

Jakthundsuppfödarpris:

Gold Queens Kennel nr 1 i Guld

Kärråsens Kennel nr 3 i Silver

 

Ett STORT GRATTIS till Er alla som hade priser att hämta vid årsmötet! 

 

Kort från mötet och prisutdelningen  nedan

 

 En del av mötesdeltagarna

 

 Blomsterhyllad valberedningsordförande, Gunilla Fridh 

 Även så mötesordföranden Ulf Vall

 

 Avgående ordföranden Ingemar Olofsson och tillträdande Ulrik Karlsson

 Prisutdelningen

Pris till årets utställningshund av Basset Hound inom SBaK gick till Kristina Larsson Deje  

 D Blue Fighters VP gick detta år till Banubas Diddie, äg Ola Nilsson Molkom

 

 Lars Hägg med priset för bästa anlag v-spår.

Ägarna till Bästa hundarna viltspår, Kjell Skoog, äg till Hedarnas Zenta, Lars Hägg,

Örngrengårdens Asita, och Emilhaugens Troja, äg Thomas Holmström  

Mottagare av priser för de bästa drivande hundarna från vänster.

Bästa period 3 Kärråsens David togs emot av Åsa Jonsson, ägare Maria Zetterqvist

Bästa Period 1 och totalt Smebäckens Valdemar, Gunilla Fridh, ägare Jan-Erik Jönsson

Bästa period 2 Gold Queens Dark Temtation, ägare Karl Pettersson

 

Patrik Nilsson, nöjd mottagare av Jaktchampionatsrosetten för sin Petitbas Dolly De Lux.

 Aveldiplommottagare, Åsa Jonsson ovan och Ingemar Olofsson nedan