Startade Bassets och resultat 2014 t o m december

 

Ras    Hund Ägare   Resultat
Basset Fauve De Bretagne Hedarnas Bonzo Ellen Holmström 1a 42p
Basset Fauve De Bretagne Hedarnas Bonzo Ellen Holmström 1a 42p
Basset Fauve De Bretagne Fanfare Du Vallon De La Annika Skogsman 1a 35p
Basset Fauve De Bretagne Fanfare Du vallon De La Annika Skogsman 1a 40p
Petitt Basset Griffong Vendén Hedarnas Zenta Kjell Skoog 1a 42p
Basset Fauve De Bretagne Hedarnas Bonzo Ellen Holmström 1a 42p
Petitt Basset Griffong Vendén Smebäckens Vilda Wivi Eje Fridh Godk Anl
Petitt Basset Griffong Vendén Smebäckens Vhisky Patrik Larsson Godk Anl
Basset Fauve De Bretagn Emilhaugens Troja Christina/Thomas Holmström 1a 42p Hp
Petitt Basset Griffong Vendén Hedarnas Zenta Kjell Skoog 2a
Petitt Basset Griffong Vendén Häggedrågens Alma Stefan Persson 1a 37p
Basset Artesien Normand Banubas Diddi Ola Nilsson 1a 42p 
Basset Fauve De Bretagn Hedarnas Bonzo Ellen Holmström 3a
Petitt Basset   Griffong Venden Hedarnas Zenta     Kjell Skoog       1a 40p
Petitt Basset Griffong  Venden Hedarnas Zenta     Kjell Skoog       1a 37p
Petitt Basset Griffong Venden Hedarnas Zenta     Kjell Skoog       1a 42p
Petitt Basset Griffong Venden Hedarnas Zenta     Kjell Skoog       3a
Basset Artesien Normand Örngrensgårdens Asita      Lars Hägg       Ganlag

Basset Fauve De Bretange            Fanfare DU Vallon De La    Annicka Skogsman  1:a

På årets viltspårprov har totalt gjorts 30

starter varav 19 av Bassets. 8 BFDB, 9 PBGV och 2 BAN.