Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 140706

 

Närvarande: Kurt Johansen, Ingemar Olofsson, Peter Lundberg, Niklas Dahlström, Marie Wikström, Kerstin Eriksson p utställning.

 

§ 73               Mötets öppnande och val av ordf

                      Ingemar valdes och öppnade mötet och hälsade välkommen

 

§ 74               Val av mötessekreterare

                      Till sekreterare för mötet valdes Magnus.

 

§ 75               Godkännande av dagordningen

                      Dagordning godkänd.

 

§ 76               Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Peter Lundberg

 

§ 77               Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

                      Föregående mötes protokoll godkändes.

                       

§ 78               Skrivelser inkomna och utgående

                      In, Utbildning certifierad utställningsansvarig. Nej till Jyckedata. Ut inga.

§ 79               Ekonomi   / rollupps

 

                     Ser bra ut, res 19400, (2013 minus 3800) balans 53600.  Målsättning att ha en

                     rollupps till Sunnemässan, Ingemar jobbar  vidare.

 

§ 80               Utställning Ransäter, avstämning hela flödet, Kerstin med, och domare 2015

 

                     Allt under kontroll enligt Marie, Britt ordnar domarkaffet.  Avstämningsmöte 20/7.

 

 § 81               Viltspår,  hänt sedan förra mötet,  SM uttagning m m

 

                      SM uttagning klart och representanterna från Mellan klara

                     

§ 82               Lotteriet

 

                     Boel och Maria kvar, mål dragning i Ransäter. Ingemar köper in priserna faktura till

                     Niklas. Kerstin ordnar inför lottdragningen.

 

§ 83               Mellans hemsida och BB 3 2014, inget för dagen

                      Stiltje i Bassetbladet, Ingemar håller hemsidan uppdaterad.

 

§ 84               Mässdagar, Rottneros den 8-9 /  8 och Lillerud den 30-31 / 8.

                      Rotneros  och Lillerud gås igenom 20/7

 

§ 85               Drevdomareutbildning

                     Ingemar höll i utbildningen i Nyängen, 24 pers varav 9 basset. 2/8 konferens i  

                     Vara, helt nytt regelverk att applicera

 

§ 86               Dropbox, uppdatering, inbjudan utst

                      Niklas kollar att dropbox fungerar.

 

§ 87               Övriga frågor,

                      Inga

 

§ 88               Nästa möte

                      20/7

 

§ 89               Mötets avslutas               

 

Magnus Nilsson

Magnus Fabbe Nilsson

 

Ingemar Olofson                                      Peter Lundberg

Ingemar Olofsson                               Peter Lundberg