Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 140601

Närvarande: Ingemar Olofsson, Magnus Fabbe Nilsson, Boel Johansson, Marie Wikström, Kurt Johansen, Niklas Dahlström, Kerstin Eriksson, Peter Lundberg.

 

§ 56               Mötets öppnande och val av ordf

 

                      Ingemar öppnar och hälsar välkommen

§ 57               Val av mötessekreterare

 

                      Till sekreterare valdes Magnus Fabbe Nilsson

 

§ 58               Godkännande av dagordningen

 

                      Dagordningen godkändes

 

§ 59               Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Boel Johansson

 

§ 60               Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

                      Genomgånget och godkänt                     

 

§ 61               Skrivelser inkomna och utgående

                      Inga

§ 62               Ekonomi   / rollupps

 

                      Niklas stämmer av i en katalog vilka som har betalt till utställningen.

                      Högupplösta bilder behövs till rollupsen, Ingemar kollar mer.

                      Resultat 19.400 plus, i fjol 393 minus vid samma tid. Utgående balans 53.600.

 

 § 63               Utställning, avstämning hela flödet, Kerstin med, samt domare 2015

 

                      Restaurangen kommer att ha öppet och vi kommer att hänvisa till dom.

                      Start 0930, insläpp och kontroll 0830, 62 hundar, Bestyrelse Christina Järveback, 

                      Marie Wikström. Katalogen klar för tryckning av Niklas. Ringsekreterare Viktoria

                      och Liselott. Bord finns för avhämtning

                      Pris för katalog 30:-, Marie har rosetter, kritiklappar mm. Kaffe till domarna ordnar

                      Ingemar. Niklas kollar så underlagen från storlotteriet kommer in så att vi kan

                      sälja resterande lotter under utställningen. Samling runt 0730.

 

§ 64               Viltspår,  hänt sedan förra mötet,  SM uttagning m m

 

                     Kjell Skoog har tagit på sig att ansvara som kommissarie för västra delen. Rosetter

                     och diplom är utskickade till domarna för försäljning. C H har koll på SM

                     uttagningen.

 

§ 65               Lotteriet

 

                      Se punkt 63

 

§ 66               Mellans hemsida

                      Lägg in aktuellt utställnings PM, i övrigt uppdaterad.

 

§ 67               BB 2 2014, deadline 15/5

                      Allt som går är inskickat.

 

§ 68               Drevdomareutbildning

                      Försök tillsammans med drever och beagelklubbarna, Ingemar undersöker

                      förutsättningarna.

 

§ 69               Dropbox, uppdatering, inbjudan utst

                      Allt under kontroll

 

§ 70               Övriga frågor

                      Inga

 

§ 71               Nästa möte

                      2014-07-06

 

§ 72               Mötets avslutas 

                      Ingemar tyckte allt var kanon och tackade.

             

Protokollförare

  

Magnus Fabbe Nilsson

 

 Justeras                                                                        Justeras

Ingemar Olofsson                                                         Boel Johansson