Webbanmälan för Svenska Bassetklubben (SBAK)

Här nedan kan du ansöka om medlemskap, göra en adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i Svenska Bassetklubben(SBAK).

Vid frågor kontakta SKK medlemsavdelning, medlem@skk.se eller 08-795 30 50

*Obligatorisk
Vad gäller ditt ärende? *
 
Det här är en obligatorisk fråga
Person/medlemsnummer *
 
Det här är en obligatorisk fråga
Efternamn *
 
Det här är en obligatorisk fråga
Förnamn *
 
Det här är en obligatorisk fråga
Adress *
 
Det här är en obligatorisk fråga
Postnr *
 
Det här är en obligatorisk fråga
Postort *
 
Det här är en obligatorisk fråga
Land
Bor du i ett annat land än Sverige? Ange vilket.
 
Det här är en obligatorisk fråga
Telefonummer
 
Det här är en obligatorisk fråga
E-post *
 
Det här är en obligatorisk fråga

Ny medlem

Välj fullbetalande medlem, familjemedlem eller utlandsmedlem i rullistan nedan. Inbetalningskort och medlemsavi kommer hem till dig som ny medlem inom ca 1-2 veckor.
Kategori
Vilken medlemskategori tillhör du?
Det här är en obligatorisk fråga
Vid val av kategori familjemedlem
Ange den fullbetalandes medlemsnummer eller personnummer
 
Det här är en obligatorisk fråga

Förändring av medlemskap

Önskar du att avsluta ditt medlemskap eller göra annan övrig förändring?
Typ av förändring
 
Det här är en obligatorisk fråga
 
 
Det här är en obligatorisk fråga

Adressändring

Vilken är din nya adress? Har du bytt namn eller telefonnummer också?
Ändring av uppgifter
 
Det här är en obligatorisk fråga

Notering

Här kan du lämna eventuell övrig information till SKK medlemsavdelning;
Not
 
Det här är en obligatorisk fråga