Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20140216

 

Närvarande:  Ingemar Olofsson, Niklas Dahlström, Christina Holmström, Magnus Nilsson,

                     Boel Nilsson, Peter Lundberg

 

§ 182             Mötet öppnades av ordföranden.

§ 183             Valet av mötessekreterare föll på Magnus Nilsson.

§ 184             Godkännande av dagordningen gjordes utan tillägg.

§ 185             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet blev Niklas.

§ 186             Genomgång och godkännande av föregående protokoll, allt ok.

                       

§ 187             Skrivelser, inkomna och utgående.

 

                     Inget som föranleder åtgärd.

 

§ 188             Ekonomi.

                     Erhållet bidrag 5.000 extra för drev SM efter inlaga till SBaK CS av Ingemar.

                     Nu är vi över 6.000 plus före lotteriet. 40.000 på kontot.

                       

§ 189            Storlotteriet.

                               Nuläget ser bra ut, försäljningen går bra.

 

§ 190             Drevprov:

                     Ökat antal starter 35 st totalt. Annika Sjöstedt Johannesson, Lars Johansson  

                     godkända för fortsatt utbildning. Bästa hundar, Bäst period 1 Elvira äg Ulrik  

                     Karlsson/Pernilla Fauler. Per 2 Banubas Diddi, äg Ola Nilsson, per 3 Banubas Diddi,

                     äg Ola Nilsson. Bästa hund Banubas Diddi äg Ola Nilsson.

 

§ 191             Viltspår, 2014 Bästa hundar 2013.

                     Ordinarie-smuttagning: Smebäckens Stolta Fia ägare Ulf Lindberg. Rörlig

                     Hedarnas Zenta ägare Kjell Skoog, bästa anlag, Hedarnas Bonzo, äg Ellen

                     Holmström. Bästa spårhund Hedarnas Zenta äg Kjell Skoog. SM-uttagning ny plats,

                     Blir på Nordmarks Gruvmuseum söndag 15/6 och skogarna därikring. Sista

                     anmälningsdag 1/6. Inget upptaktsmöte i år, då allt känns väl förankrat sedan

                     tidigare.

§ 192             Utställning.

                     2014 är klart och domare 2015 undersöks, avgifter beslöts kvarligga som tidigare?

 

§ 193             Årsmötet arbetsflöde.

 

                      Dagordning OK,MötesordfOK, Verksamhetsber OK, Viltsp OK, Drevpr OK, Utst OK, 

                     Ekonomi OK, Revision OK, Budget OK, Verksamhetsplan OK, Motioner OK,

                     Styrelsemedlemmar Suppleanter OK, Revisorer OK, Tröstad OK, Priser OK,

                     Belöningar Blommor OK. 

 

§ 194             Mellans hemsida rullar på, Ingemar sköter den.

 

§ 195             BB 1 2014 går på invanda rutiner. 

 

§ 196             Bassetfullmäktige, och dagen före.

                     Motion, dat 140406 inlämnas till SBaK, två delegater till FM,  beslut tas på Tröstad.

 

§ 197             Dropbox fungerar väl.   

    

§ 198             Övriga frågor.

                     Diskuterades hur man redovisar avbrutet prov på grund av sjukdom.

 

§ 199             Nästa möte blir avstämning inför årsmötet 2/3 kl 1700.

 

§ 200             Mötets avslutas av ordföranden.               

 

Sekreterare

Magnus Fabbe Nilsson

 

Ordförande                                                                    Justeringsman

 Ingemar Olofsson                                                         Niklas Dahlström