Detta år avhölls La Mellans årsmöte på Tröstad Gästgiveri Norr om Fagerås. 16 personer bevistade årsmötet.

Sedvanliga mötesförhandlingar gicks igenom  och ordförande för årsmötet var i år Ingemar Olofsson enär den vidtalade ordföranden blev förhindrad dagarna före årsmötet. Mötesförhandlingarna förlöpte på ett bra sätt varefter kaffe och prisutdelning tog vid med många utmärkta resultat i alla disipliner.  (så snart protokollet är justerat så kommer det att finnas inlagt på La Mellans hemsida).

Som ny supleant i styrelsen invaldes Kurt Johansen Särna, välbekant i fauve kretsar. Vi i styrelsen vill säga välkommen till honom.

 

 Prisutdelning och blommor till              Årets bästa hundar

 

 Viltspår

Bästa anlag: Hedarnas Bonzo, Äg Ellen Holmström Normarkshyttan

 

Bästa rörliga: Hedarnas Zenta, ägare Kjell Skoog Grums

 

Bästa ordinarie: Smebäckens Stolta Sofia, Äg Ulf Lindberg Sunne

 

Årets viltspårhund:  Hedarnas Zenta, ägare Kjell Skoog

 

Drevprov

Bästa drevprovshund 1a drevperioden:

 

Elvira, Äg Ulrik Karlsson & Pernilla Fauhler Sunne

 

Bästa drevprovshund 2:a och 3:dje perioden

 

Banubas Diddi, Äg Ola Nilsson Molkom

 

Årets bästa drevprovshund: 

 

Banubas Diddi, Äg Ola Nilsson Molkom

 

Årets allroundhund, Deerewood´s Blue Fighters VP

 

Grebbas Rizzi, Äg Peter Lundberg Hova

 

 Ett STORT GRATTIS till Er alla som hade priser att hämta vid årsmötet!

 

Erövrade diplom 2013-14

 

Jaktavelspris:

Kärråsens Offelia, i Silver nr 2, ägare Ingemar Olofsson

Kärrådens Rippa, 1 Brons ägare Ingemar Olofsson

Kärråsens Kaisa Kavat, i Brons ägare Ingemar Olofsson

 

 Från Prisutdelningen

Prisbordet

 

Barbro Hägg kom med ett tennfat, Ursula Nielsens VP till Bästa BAN,  Banubas Diddi, ägare Ola Nilsson Molkom.

 

Ordf & Kristina Larsson Deje med sin bägare som hon erhöll för sin ägandes Basset Hound, Magdaforsens Hailand Queen som blev bästa BH på Bassetklubbens utställningar 2013

Grebbas Rizzi och ägaren Peter Lundberg erövrade Deerwood Elite´s Blue Fighters VP som bästa allroundhund.

Bästa ordinarie viltspår: Smebäckens Stolta Sofia, Äg Ulf Lindberg Sunne

 

Årets viltspårhund:  Hedarnas Zenta, ägare Kjell Skoog

 

Årets drevprovshund: 

Banubas Diddi, Äg Ola Nilsson Molkom