Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20131201

Närvarande:Ingemar Olofsson, Niklas Dahlström, Boel Johansson, Marie Wikström,

                  Magnus Fabbe   Nilsson

§ 144             Mötet öppnades av ordföranden.

§ 145             Valet av mötessekreterare föll på Magnus.

§ 146             Dagordningen godkändes.

§ 147             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet blev Boel.

§ 148                  Föregående protokoll godkändes.

§ 149             Skrivelser, inkomna och utgående genomlystes.

§ 150             Ekonomin, har förbättrats med 4.000 mot föregående månad.    

§ 151             Drev SM, resume: ”Alla var mycket nöjda”.

§ 152             Drevprov: är antalsmässigt på uppgående och vi förväntar oss en ljus

                      fortsättning. Styrelsen godkänner att Ulrik Karlsson i Sunne blir elev.

§ 153             Viltspår: Läget är fortsatt lugnt.  

§ 154             Utställning 2014 8/6 Ingrid Andersson, 27/7 Nina Karlsdotter. Plats o

                      dagar 2016, 5/6 samt 31/7 till CS. Marie kollar domare 2015.

§ 155             Storlotteriet:

                      Försäljningen går vidare varje styrelsemedlem får varsin

                      lista plus vissa utvalda.

§ 156             Mellans hemsida är ok med fotokollage och redovisningar. Ingemar

                      skriver något om priset årets allroundhund samt kommande årsmöte .

§ 157             BB 4: Allt är inskickat, mycket om SM. 

§ 158             Dropbox,     

§ 159             Årsmötet, tidsplan arbetsordning. Trösta 8/3 kl 1500. Styrelsen samlas

                      1200 för lunch och förberedande möte.

§ 160             Inga övriga frågor

§ 161             Nästa möte blir telefonmöte 12/1 2014 kl 1900.

§ 162             Mötets avslutas, väl genomfört.              

 

Vid pennan.

 

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson 

Justeras:

 

Ingemar Olofsson                                           Boel Johansson

Ingemar Olofsson                                           Boel Johansson