Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20130821

 

Närvarande:  Ingemar Olofsson, Niklas Dahlström, Maria Wikström, Christina Holmström, Peter Lundberg, Magnus Fabbe Nilsson.

 

§ 93               Ingemar öppnade mötet.

§ 94               Val till mötessekreterare blev Magnus.

§ 95               Godkännande av dagordningen gjordes.

§ 96               Valet av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föll på    

                      Peter.

§ 97               Genomgång och godkännande gjordes av föregående protokoll.

                       

§ 98               Skrivelser gicks igenom, inkomna och utgående.

 

§ 99               Ekonomi, kopplat till Askersund samt resume.

                      Allmänt så ligger vi plus 300 sedan förra mötet. Dock tillkommer en del                 del räkningar från Askersund.

                       

§ 100             Viltspår.

                      Läget är att vi bara har 30 starter, varför? Normalt borde vara avsevärt 

                      mer.

§ 101             Lillerudsdagarna 24-25 aug, Lör – sönd är under kontroll. Niklas är                        som  vanligt en frontfigur tillsammans med Christina och Ingemar.

§ 102             Drev SM.

                      Går av stapeln 15/11, justeringar görs vid nästa styrelsemöte. Arbete                            pågår för att utse fullmäktige i drevprov.

§ 103             Storlotteriet börjar komma ur startgroparna                              

                      Ingemar och Niklas kommer att närma sig leverantörer för sponsring och

                       bra pris.

§ 104             Mellans hemsida fungerar bättre och bättre. 

§ 105             BB 3 har fått manus och bilder från Askersund, ordförandens rader, PM 

                      Basset SM  m m.

§ 106             Dropbox är ett utmärkt verktyg och alla anmodas att gå in där.    

§ 107             Inga övriga frågor. 

§ 108             Nästa möte blir söndag 29/9 kl 1900.

§ 109             Mötet avslutas med att Ingemar tackar de närvarande för väl genomfört   

                       möte.

 

Vid tangenterna:                                    Justeras:                            Justeras:               

 

Magnus Fabbe  Nilsson                        Ingemar Olofsson               Peter Lundberg