AKTIVITETER

Om du har förslag på eller önskemål om aktiviteter, kontakta styrelsen eller någon av

SBaK La Mellans medlemmar.

_______________________________________________________________________________

 

 spårvalp

VILTSPÅRKURS våren 2017

 

        Kursbeskrivning:  Viltspår anlag och öppenklass

        Kursstart:               Den 6 maj kl. 11:00.

                                        Vi börjar med ett teoripass och ett uppstartsspår

         Plats:                     Plats meddelas vid anmälan (i trakten av Kil )          

         Krav:                      Alla rasar är välkomna men hunden bör vara 9 mån.

         Kurstillfällen:        6 tillfällen

         Kostnad:               Anlag 1000 kr, Öppenklass 1200 kr.

                                        Max 5 deltagare.

         Kursledare:           Birgitta Edmark, viltspårsdomare

 

         För info och anmälan: Ring Birgitta mobil, 076-7770089

 

         Sista anmälningsdatum:  Den 30 april

  

Kursens innehåll: 

Regelverk för viltspår 

"Lite" Lasa (leta-analysera-spåra-avsluta) 

Skotträning 

Hur startar man upp ett spår? 

Sökrutan (öppenklass) 

Hur jobbar man som förare? 

Olika hundars arbetssätt 

Hur tränar jag och hur "mycket"? 

 

Övrigt:

Vi ska ha roligt tillsammans med vår hund och få ett bra samarbete.