Utställning

 

Under 2022 kommer Basset Mellan att anordna två stycken utställningar.

Skutberget i Karlstad & Ransäter

 

 Se information, Skutberget i Karlstad den 21 maj 2022 genom att

klicka här!

 

Se information, Ransäter den 31 juli 2022 genom att

klicka här!

 

 

 

Bra att veta inför utställning 

Beträffande anmälan, se under respektive utställning.

OBS, för utlandsägda hundar gäller att anmälan skall åtföljas av kopia på stamtavlan

Se klassindelning längst ned på sidan

 

Medlemskap.

För att delta på utställningar inom SBaK arrangerade av La skall samtliga ägare till hunden vara medlemmar i SBaK. Vid tävlingar arrangerade av centralstyrelsen gäller medlemskap i SBaKs rasklubbar och eller i SBaK för deltagande.

 

För utlandsägda hundar gäller medlemskap i

godkänd FCI-klubb i hemlandet

 

Avgifter

Alla avgifter måste betalas senast den sista anmälningsdagen. Inbetalning skall ske till respektive arrangör. Plusgironummer finnas angivet i varje annons.

Ange TYDLIGT vad inbetalningen avser, utställning, hundens namn och ägare.

Anmälan utan betalning beaktas ej.

 

Vaccinationer

Utställare ansvarar för att deltagande hund

erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid

utställning och ordinarie prov ska deltagande

hund vara vaccinerad mot valpsjuka enligt

nedan:

- Hund under 1 års ålder; minst en gång vid

en ålder av tio veckor eller äldre,

- Hund över ett års ålder minst en gång vid e

ålder av ett år eller äldre. Dock ej för mer än

fyra år sedan.

Förstagångsvaccination får inte ha gjorts

senare än 14 dagar före tävlingsdagen.

Omvaccinering får utföras intill dagen före

tävlingsdagen. SKK rekommenderar att

deltagande hundar vid officiella prov och

tävlingar bör vara vaccinerade mot

parvovirus.

 

ID-märkning

Hund ska vara ID-märkt med tatuering eller

microchip för att få delta på officiell utställning,

prov eller tävling. Hundens tatuerade

ID-märkning skall vara synlig och om hunden

enbart är micrichipad sker avläsning genom

stickprov enligt lokalavdelningens (la)

bestämmande, varvid avläsare ordnas genom

la försorg.

 

Utställning

Hundens ålder räknas på utställnings-dagen.

Man kan bara anmäla hunden i EN klass.

Jaktklass är öppen för hund som fyllt 15

månader och erhållit lägst 3:e pris på drevprov.

Juniorklass är mellan 9 och 18 månader ung-

hundsklass mellan 15 och 24 månader.

Här kan man således välja klass mellan

15 och 18 mån beroende på hundens utveckling.

Dock krävs att hunden är utställd lägst i unghunds-

klass för möjlighet till jaktchampionat.

Championklass är obligatorisk för SUCH om

inte hunden i stället anmälts i Veteranklass.

Veteranklass är öppen för hund som fyllt 8 år.

Utställare får ej bära namn, kennelnamn, eller

hundens namn på kläder, tält , stolar eller

dyligt som är synliga från ringen.

 

Övrigt

För att delta vid utställning, prov och tävling

ska hunden vara frisk och vid god kondition.

Den får ej ha fått mediciner eller andra medel

i prestationspåverkande syfte. SKKs

dopingreglemente gäller.

Hunden måste vara anmäld enligt

arrangerande lokalklubbs bestämmelser

I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer

erhållna resultat att annulleras.

 

Beskrivning av klasser

På hundutställning delas hundarna in i olika klasser. De flesta hänger samman med hur gammal hunden är men det finns också så kallad bruks/jaktklass och championklass.

Hund får på en och samma utställning endast anmälas i en (1) klass (undantaget avels- och uppfödarklass). Ålder beräknas så att hunden
ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag den ställs ut.

Valpklass (inofficiell klass som inte stambokförs) 6–9 månader

Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 6 månaders ålder men inte fyllt 9 månader. I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande valpar. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp. I valpklass förekommer även Disqualified och Cannot be judged. Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass 9–18 månader (junkl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader. (OBS! Hundar i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB) I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.

Unghundsklass 15–24 månader (ukl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare i unghundskonkurrensklass.

Bruks- respektive jaktklass 15– månader (bkl/jkl)

Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.
I SKK:s utställnings- och championatregler framgår för respektive grupp vilka raser som berörs och vilka provmeriter som krävs. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare
i bruks-/jaktkonkurrensklass.

Öppen klass 15– månader (ökl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i öppen klass konkurrens .

Championklass 15– månader (chkl)

Denna klass är öppen för hund som tilldelats internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Hund som tilldelats svenskt utställningschampionat
får anmälas endast i championklass alternativt i veteranklass om hunden den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i championkonkurrensklass.

Veteranklass (vetkl)

Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder. (OBS! Hundar som anmälts till denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB).
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare i veterankonkurrensklass. Bästa veteran med excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.

CK

Ck utdelas i konkurrensklasserna och tilldelas en i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl)

Dessa klasser är obligatoriska för hanhund respektive tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck. I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning.
Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i rasen (BIR) och

Bäst i motsatt kön (BIM).

Certifikat

Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat Förhindrade att tävla om certifikat är:

  1. svensk utställningschampion
  2. hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat

(Obs! det krävs att minst ett certifikat ska vara erövrat efter 24 månaders ålder).

För raser där det krävs bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat tilldelas certifikat till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass
som uppfyller kravet för provmerit.

Det delas endast ut ett (1) certifikat per kön. Utöver detta utdelas ett (1) reservcertifikat per kön (till näst bäst placerade hund som är berättigad att tävla om certifikat). För de raser som har krav på provmerit ska även hund som tilldelas reservcertifikat uppfylla kravet för provmerit.

Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om certifikat delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikat till den domaren anser vara näst bäst av de oplacerade hundarna i bästa hanhunds-/bästa tikklass.

Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla om certifikat.

Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB) Vid internationella utställningar ska hanhund och tik var för sig tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB.

CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är berättigad att tävla om CACIB. Reserv-CACIB kan föreslås till näst bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass som är berättigad att tävla om CACIB.

FCI bekräftar inte CACIB som föreslagits hund vilken:

  • redan tilldelats någon av titlarna IntUCh/C.I.B./C.I.E. av FCI
  • saknar 3 generationer föräldradjur registrerad i av FCI godkänd stambok
  • Hund som deltar i junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

Observera: Flera raser har särbestämmelse för CACIB
Observera: Att FCI är den organisation som slutligt bestämmer om utdelande av CACIB.

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)

Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. I denna klass utses Bäst i rasen
(BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).

Finaltävlingar

Finaltävlingar är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) även omfattar tävlan om dagens bästa valp, veteran, avelsgrupp och uppfödargrupp samt junior handling.

Bäst i gruppen (BIG)

BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Grupptävlan är en konkurrensbedömning. De 4 (fyra) bästa hundarna inom varje grupp
placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen (BIG).

Best in Show (BIS)

BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om utställningens vackraste hund,

Best in Show (BIS).

 

SE ÄVEN BEDÖMNINGSORDNING: Klicka HÄR