Nedan skall vi ge underhandsinformation i tabellform resultatmässigt av drevproven 2012-13

Boels sumering av provsäsongen nedan.

 

Drevprov 2012-13 period 1

  Namn o ägare                                                                                Reg nr          Kep  Ha    Räv     ..   Hjo .KBi  D-cert 

 

1

Madfällans Verner

S40024/2009

 

 

 

2

 

 

 

 

EP

39

 

 

 

 

 

2

Tomas o   Kristina Holmström

Fauve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hedarna 4   682 93Nordmarkshyttan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häggedrågens Albin

S48230/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

EP

10 

 

 

 

 

 

2

Annette   Karlsson

Petit

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Blåklintsg   5 65345 Karlstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hovrikets Koffee Konfetti

S14902/2007

 

 

 

1

 

 

X

 

EP

 50

 

 

 

 

 

2

Magnus   Fabbe Nilsson

Fauve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Strand 111   66291 Åmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Madfällans Patrik

S16209/2005

 

 

 

 

1

 

 

 

EP

43

 

 

 

 

  

2

Boel Nilsson o Lars Johansson

 Fauve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3

Lilla Isåsen 441 696 93 Aspabruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gold-Queens Zvenska Zoega

SE17742/2011

 

 

 

 

 

1

 

 

EP

44

 

 

 

 

 

2

Folke   Jonsson

 Petit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3

Byn   Nifelhem 661 96 Långserud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kärråsens Cessan

SE42290/2011

 

 

 

1

 

 

 

 

EP

43

 

 

 

 

 

2

Ingemar   Olofsson

Petit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kärråsen 4   683 92 Hagfors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kärråsens Cessan

SE42290/2011

 

 

 

1

 

 

 

 

EP

43

 

 

 

 

 

2

Ingemar   Olofsson

 Petit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kärråsen 4   683 92 Hagfors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Petitbas Chicka Chicko

S10986/2009

 

 

 

1

 

 

 

 

EP

44

 

 

 

 

 

2

Patrik   Norman

Petit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Stora   vägen 50 785 44 Dala-Floda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

                                                                           Bitmap                
 
                                
 
      PROVPERIOD 2   EGENSKAPS POÄNG
    ......             Cacit    .......                    
      Kep Ha  Räv .....RÅ .K.b   D- o.res                      -  
                .CERT Cacit             .......   ..............................         
1 Elvira Fauve       3       ......... ..EP ..35                    
2 P Fauhlér/U   Karlsson 33385/2009                                         
3 Lövnäsvägen   18 68635 Sunne                      ...................................                  
1 Smebäckens Tilly Tee Tee S      2           EP 40                    
2 Eje Fridh 21920/2009                                         
3 Fölsvik 79   68696 Ö:a Ämtervik                                        
  Ustorpabyns   Bira S      1           EP 46                    
2 Lars-Erik   Karlsson 38357/2009                                        
3 Gärdsbyn 131   66291 Åmål                                        
1 Kärråsens   Cessan SE      1           EP 44                    
2 Ingemar   Olofsson 42290/2011                                        
3 Kärråsen 4   68392 Hagfors                                        
1 Ustorpabyns   Bira S      3           EP 37                    
2 Lars-Erik   Karlsson 38357/2009                                        
3 Gärdsbyn 131   66291 Åmål                                        
1 Kärråsens   Cettie SE      1           EP 45                    
2 Ingemar   Olofsson 42287/2011                                        
3 Kärråsen 4   68392 Hagfors                                        
1 Smebäckens   Tilly Tee Tee S      1           EP 42                    
2 Eje Fridh 21920/2009                                        
3 Fölsvik 79   68696 Ö:a Ämtervik                                        
1 Happy Fancy NO      1     X      EP 48                    
2 Solvor Bakken 39090/2010                                        
3 Vangsvegen   1072, 2324 Vang, Norge                                        
1 Kärråsens   Ämmy S     3            EP 30                    
2 Ingemar   Olofsson 63936/2009                                        
3 Kärråsen 4   68392 Hagfors                                        

 

                                                                       Provperiod 3 

                                                                           Bitmap                
 
                 Bitmap                
 
  ÖPPEN KLASS   EGENSKAPS POÄNG
    ............Kep           D Cacit                        
      Ha Räv Hj K.b  _ o.res   ........ ......   ........             ........ S:a
                CERT Cacit                  ........   ......-   poäng
1 Meldemos   Knotas SE       0         EP 8      ......  ......  ...... ........         
2 Erik Bäck 44410/2010                                        
3 Gröna Udden 3   70597 Glanshammar                                        
  Kärråsens   Cettie SE       1         EP 45                    
2 Ingemar   Olofsson 42287/2011                                        
3 Kärråsen 4   68392 Hagfors                                        
1 Kärråsens   Cettie SE       1         EP 45                    
2 Ingemar   Olofsson 42287/2011                                        
3 Kärråsen 4   68392 Hagfors                                        
1 Tallmobackens   Chessy SE   3             EP 35                    
2 Åke Nilsson 40141/2011                                        
3 Rud 2 66992   Deje                                        

 

1 Elvira Fauve    2         ........  EP  39                      
2 P Fauhlér/U   Karlsson 33385/2009                                        
3 Lövnäsvägen   18 68635 Sunne                                        
  Dragvikens   Upp i Rök SE    3           EP  39                      
2 Pär Nilsson 13145/2011                                        
3 Vassbo 26   79193 Falun                                        

 

Drevprovssäsongen i Mellan 2012/2013

Till att börja med vill jag utropa ett STORT TACK till alla er domare som ställt upp och dömt våra bassetar i år!

Vi har under säsongen haft 24 startande ekipage. Fördelat på våra bassetraser har PBGV haft 18 startande hundar och BFDB har haft 6 startande hundar. De flesta har gått till pris. Vi har haft ett startande ekipage från Norge.

Bästa drevprovshund period 1      Hovrikets Koffee Kenfetti     BFDB 50p

Bästa drevprovshund period 2      Ustorpabyns Bira                PBGV 46p

Bästa drevprovshund period 3      Kärråsens Cettie                 PBGV 45p

Totalt Bästa drevprovshund          Hovrikets Koffee Konfetti

 

Vi har 4 st elever som påbörjat sin domarutbildning under säsongen. Vi hoppas de ska få fler möjligheter att gå med på prov till hösten och därmed avsluta sin domarutbildning .

Drevprovssäsongen har varit varierande inom Mellan i år.

För några har säsongen varit lång medan den var alldeles för kort för andra. Snön kom tidigt vilket satte stopp för jakten med drivande hund på flera ställen och då även drevproven. Det blev sedan milt och vi såg fram mot att kunna släppa hundarna igen, men då frös det på och blev skare, därefter kom än mer snö.

Vi har också haft hundar inom Mellan som skadats eller omkommit under jakt. Det är alltid en risk när vi släpper våra hundar men det är alltid lika hemskt att behöva uppleva det. Jag känner verkligen med dessa hundägare.

Liksom förra året har många fått ställa in jakt och drevprov pga att de haft varg på sina marker. Jag upplever att det här har varit ett större problem i år än tidigare då vargen tycks ha spridit ut sig på nya marker inom våra tre län.

Det har även i år varit fantastiskt roligt att vara kommissarie i Mellan. Många trevliga samtal har det blivit med både tävlande, domare och kollegium. Tack till er alla för gott samarbete!

Jag påminner er som nu uppnått meriterna för championat att ansöka om championat hos SKK!!! Championatet blir inte automatiskt registrerat utan du måste själv skicka in ansökan!! Saknar du en utställningsmerit – passa på att ställa ut på SBAK-M utställningar i Karlstad o Askersund i juni resp i augusti!!!!

Nu är det bara att ta nya tag och hålla era hundar i god kondition inför höstens jakt! Tiden går fort – det vet vi ju…

Boel