Lördagen den 10 mars hölls La Mellans årsmöte på Tröstad Gäsgiveri norr om Kil. Ett 20-tal personer bevistade årsmötet.

Sedvanliga mötesförhandlingar gicks igenom  och ordförande för årsmötet var även i år Ingrid Andersson som skötte klubban med bravur.(så snart protokollet är justerat så kommer det att finnas inlagt på La Mellans hemsida).

De som avgick ur styrelsen var ordföranden Carina Eriksson, sekreteraren Ann-Sofie Säljgård och suppleanten Hans Lagerström.

De nya som invaldes i styrelsen var Ingemar Olofsson, ordförande och Maria Forsberg. Nya suppleanter blev Marie Wickström och Anders Gunnarssson. Vi i nya styrelsen vill säga ett stort TACK  till alla för tiden de lagt ner i styrelsen under de gångna åren.

Efter årsmötet och fikapaus vidtog avtackning med blommor till de avgående ledamöterna och prisutdelningen.

 

Ett STORT GRATTIS till Er alla som hade priser att hämta vid årsmötet!

 

Viltspår

Bästa anlag: EE Elektra, ägare Christina & Tomas Holmström

 

Bästa rörliga: Gold-Queens Tilly Trotter, ägare Åsa Jonsson

 

Bästa ordinarie: Smebäckens Qarisma, ägare Git Lindbergh

 

Årets viltspårhund: Gold-Queens Tilly Trotter, ägare Åsa Jonsson

  

Drevprov

 

Bästa drevprovshund 1a drevperioden:

 

1a Grebbas Lessi. ägare Kurt Johansson

2a Svante, ägere Sven Inge Eriksson

 

Bästa drevprovshund 2a perioden: 

 

1a Elvira, ägare, P Fauhller / U karlsson

2a Gold-Queens Tilly Trotter, ägare Åsa Jonsson

 

Totalt, Årets drevprovshund: 

 

1a Elvira, ägare, P Fauhller / U karlsson

2a Gold-Queens Tilly Trotter, ägare Åsa Jonsson

 

 

 Diplomutdelning:


Jaktavelspris:

 

Kärråsens Elaisa, i Silver, ägare Ingemar Olofsson

Kärråsens Offelia, i Silver, ägare Ingemar Olofsson

 

Jaktuppfödarepris:

 

Silver, Kärråsens Kennel, ägare Brittmarie & Ingemar Olofsson