Sunne Jaktmässa

 

- Stort tack till alla som hjälpt till i vår monter

och visade upp våra raser vid mässan!!

 

Sunne Jaktmässa 2018_a

Sunne Jakmässa b

 

 **********************************************************

 

BIS final Ransäter 2018

BIS final SBaK Mellans utställning 

Ransäter 29 Juli

 

Resultat och bilder, Klicka här eller se under:

Utställningar/2018 Ransäter Prislista & bilder

 

**********************************************************

 

SBaK La Mellans uttagning till viltspårs-SM 2018 

 

Ordinarie prov gick av stapeln söndag den 10 juni och

dommarkollegiet hölls i Sanne Bygdegård, Molkom.

I ett gassande varmt väder och otroligt torra marker lyckades

alla deltagande hundar finna spårsluten!

Efter kollegiet dukade, för dagen kommisarie Christina Holmström,

upp en härlig lunch med smörgåstårta och fika.

 

 

fr v Anita Malmgen/Flisan, Anna Smångs/Paddy, Pernilla Fauhlér/Pebbles, Ola Nilson/Dagny

 

1:a Bassador Paddy (BH) med Anna Smångs, Åmmeberg

2:a Trollpackans Flisa Favorit (BFDB) med Anita Malmgren, Karlstad

3:a Pebbles-Flinta (BFDB) med Pernilla Fauhlér, Sunne

4:a Hjortefalls Dagny (BAN) med Ola Nilsson, Molkom

 

Paddy med Anna och Flisan med Anita lyckades bäst för dagen

och representerar SBAK Mellan vid Viltspår SM den 12 augusti 2018.

1:a reserv; Pebbles och 2:a reserv; Dagny

 

Vinnarna med domare Anders Rogne och Yvonne Magnusson

 

Lycka till i augusti!! 

 

 **********************************************************

 

 

Utställning på Skutberget den 19 maj.

Se resultat under:

Utställning Skutberget 2018

Skutberget BIS final 2018

BIS FINALEN - SKUTBERGET 19 maj 2018

 

********************************************************** 

**********************************************************

 

Du kan numera betala avgifter direkt med mobilen till

SBaK La Mellans Swish-nummer:

123 558 90 07

Swish

 

  

 

 

*********************************************** 

   

Drevprovsregler

Se de nya drevprovsreglerna och övriga aktuella dokument för drevprovsverksamheteten under Drevprov / Funktionär. 

 

Gratis medlemskap

SBaK  bjuder valpköpare på ett års gratis medlemskap. Se vidare information under Medlemskap. 

 

Huvudsponsor

 

SBaK Mellans söker en ny huvudsponsor är du intresserad så kontakta någon i styrelsen.

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

 

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

 

Svenska Bassetklubben (SBaK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.

 

SBaKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK.

 

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i Svenska Kennelklubben, SKK.

 

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad (hund/katt), förtroendevald med mera i SKK och SKKs medlemsorganisationer såsom Basset Mellan en lokalavdelning till Svenska Bassetklubben som i sin tur är en medlemsorganisation inom SKK och vid deltagande på SKKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SKK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKKs syfte och mål, vilka framgår av SKKs stadgar.

 

Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SKKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.

 

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon Basset Mellans aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt och på Basset Mellans hemsida