SBAK´s Viltspår SM 2020 är inställt och därmed också Mellans uttagning

 

SBaK Mellans utställning på Skutberget i Karlstad den 23 maj & Ransäter den 26 juli 2020 är;

INSTÄLLDA!

 

Alla SKK:s utställningar är inställda tom augusti 2020.

 

Se SKK´s rekommendationer:

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

 

 

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Svenska Kennelklubben vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar dessa sidor löpande. 

 

 

 

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

 

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

 

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

 

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

 

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

 

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på grund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure.

 

 ----------------------------------------------------------

   Drevprovsresultaten under drevprov / resultat / 19-20

  -----------------------------------------------------------

 

Skutberget

När: Lördagen den 23 maj - INSTÄLLD!

Domare: 

  

Ransäter

När: Söndagen den 26 juli - INSTÄLLD!

Domare: Elisabeth Aune Moseby.

 

 

För mer information och frågor kring utställningarna, kontakta:

Klubbens utställningsansvarig

 

Petra Svensson

Storhult Sörgården 17

548 91 Hova

 

Tfn: 0506-40627  mobil:  070-5196257

Mail: petrasvensson73@gmail.com 

 

 

Bra att veta inför utställning 

Beträffande anmälan, se under respektive utställning.

OBS, för utlandsägda hundar gäller att anmälan skall åtföljas av kopia på stamtavlan

 

 

Anmälningsblankett

 >>Ladda ner anmälningsblanketten HÄR<<

 

Skickas på mail till: petrasvensson73@gmail.com 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

Testa din hund på drevprov

Drevprov är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera hundens förmåga och de nedärva önskvärda egenskaper.

De egenskaper hos en basset som man vill avla fram är bla. ett spårnoga drevsätt, ett hörbart tätt skall, ett bra samarbete mellan hund och hundförare samt en stabil mentalitet.

Avelsråd och uppfödare använder resultaten från drevprov för att utvärdera vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att rasen blir en bra komplett jakt-och familjehund. Utan drevprov och noggrant avelsarbete så får man inte den friska och duktiga jakthund som man vill ha  fram inom basettraserna.

 

Drevprov 2019-20

 

Drevprovsperioder säsongen 2019/ 2020   

 

Period 1: (1/9) 1/10-31/10

 

Period 2: 1/11-15/12

 

Period 3: 16/12-31/1 (28/2 2019)

 

 

Anmälan till drevprov: 

 

Drevprovskommissarie/Ledamot AU/Jaktansvarig   

 

Närke, Värmland

 

Magnus Gustavsson

 

Kornvägen 4

 

686 31 Sunne

 

070-732 72 96

 

Mail: drevprov@sbakmellan.se 

 

alternativt, magnus.gustavsson@yahoo.se

 

 

Dalarna 

 

Ann-Sofie Säljgård

 

Emausvägen 32

 

780 51 Dala Järna

 

0281-20431  070-3752143

 

Mail: ann-sofie.petitbas@telia.com

 

 

 

 >>Ladda ner anmälningsblanketten HÄR<<

 

 

 

Inresserad av viltspår?!

 

Ta gärna kontakt med vår Viltspårkommisarie Ola Nilsson

Klicka på >> Viltspår

 

13 frågor om viltspårprov!

Klicka >> HÄR <<

för svaren på några vanliga frågor kring det nya regelverket!

 

 **********************************************************

 

 

Sunne Jaktmässa

 

SUNNE JAKTMÄSSA 31 juli - 1 augusti 2020

SBaK Mellan visar återigen upp våra Bassetraser

i vår monter vid hundtorget. 

Hör av er till styrelsen om ni vill vara med att visa upp er Basset!

 

 

 

 

 **********************************************************

 

 

Du kan numera betala avgifter direkt med mobilen till

SBaK La Mellans Swish-nummer:

123 558 90 07

Swish

 

 

*********************************************** 

   

Drevprovsregler

Se de nya drevprovsreglerna och övriga aktuella dokument

för drevprovsverksamheteten under

>>INFO: Drevprov / Funktionär. 

 

  **********************************************************

Gratis medlemskap

SBaK  bjuder valpköpare på ett års gratis medlemskap. Se vidare information under Medlemskap. 

 

Huvudsponsor

 

SBaK Mellans söker en ny huvudsponsor är du intresserad så kontakta någon i styrelsen.

**********************************************************

GDPR - Dataskyddsförordningen

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

 

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

 

Svenska Bassetklubben (SBaK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.

 

SBaKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK.

 

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i Svenska Kennelklubben, SKK.

 

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad (hund/katt), förtroendevald med mera i SKK och SKKs medlemsorganisationer såsom Basset Mellan en lokalavdelning till Svenska Bassetklubben som i sin tur är en medlemsorganisation inom SKK och vid deltagande på SKKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SKK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKKs syfte och mål, vilka framgår av SKKs stadgar.

 

Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SKKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.

 

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon Basset Mellans aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt och på Basset Mellans hemsida