Drev-SM 2018 avgjort.

Vinnare

Mörka Skogs Kyrre Caspersson - ägare  Tarjei Bråtveit

 

Resultat:

PLACERING Hund / Förare - LA Pris EP Total PE
1 Mörka Skogs Kyrre Caspersson/Tarjei Bråtveit - SYD 1+1=40 35 75
2 Kärråsens Glimmra/ Jimmy Öhnstedt - NÖ 1+1=40 32 72
3 Kärråsens Greisen/ Göran Nilsson - ÖST 1+1=40 31 71
4 Kärråsens Qrille/ Martin Sixtensson - MELLAN 1+1=40 30 70
5 Urstorpabyns Cleopatra/ Daphne Blomstrand - VÄST 2+3=25 36 61
6 Smebäckens Valdemar/ Jan-Erik Jönsson - MELLAN 3+2=25 27 52

 

Tävlingen arrangerades i år av SBaK Mellan,

>>klicka här för program

Intresserade kunde följa tävlingen hela dagen via;

>>Länken här<< 

och Svenska Bassetklubbens Facebook sida.

 

 

 **********************************************************

Kärråsens Kennel

skänker vandringspris till SBaK Mellan 

 

Kärråsens pokal

Priset är uppsatt av 

Britt-Marie & Ingemar Olofsson – Kärråsens Kennel.

 

De har sedan mitten på 80-talet bedrivit uppfödning av små drivande hundar, främst Drever & Petit Basset Griffon Vendeén. De tilldelades år 2015, av - Svenska Kennelklubben – Hamiltonplaketten, den högsta utmärkelse en Svensk uppfödare kan erhålla.

 

>> Klicka här för statuter 

  

 **********************************************************

 

Viltspår-SM 2018 

Den 12 augusti avgjordes Viltspår-SM inom Svenska Bassetklubben.

Årets arrangår var SBak Öst

Stort grattis till Nimrods Valborg Med äg. Bernt Söderman 
som lyckades försvara sin titel. SM-Vinnare 2018!

 

>> Klicka här för resultat

 

 **********************************************************

 

Sunne Jaktmässa

 

- Stort tack till alla som hjälpt till i vår monter

och visade upp våra raser vid mässan!!

 

Sunne Jaktmässa 2018_a

Sunne Jakmässa b

 

 **********************************************************

 

SBaK Mellans utställning 

Ransäter 29 juli 2018 

BIS final Ransäter 2018

 

>> Klicka här för resultat & bilder

  

 **********************************************************

 

SBaK Mellans utställning 

Skutberget 19 maj 2018

Skutberget BIS final 2018

 

>>Klicka här för resultat & bilder

 

********************************************************** 

 

Du kan numera betala avgifter direkt med mobilen till

SBaK La Mellans Swish-nummer:

123 558 90 07

Swish

 

 

*********************************************** 

   

Drevprovsregler

Se de nya drevprovsreglerna och övriga aktuella dokument

för drevprovsverksamheteten under

>>INFO: Drevprov / Funktionär. 

 

  **********************************************************

Gratis medlemskap

SBaK  bjuder valpköpare på ett års gratis medlemskap. Se vidare information under Medlemskap. 

 

Huvudsponsor

 

SBaK Mellans söker en ny huvudsponsor är du intresserad så kontakta någon i styrelsen.

**********************************************************

GDPR - Dataskyddsförordningen

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

 

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

 

Svenska Bassetklubben (SBaK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.

 

SBaKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK.

 

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i Svenska Kennelklubben, SKK.

 

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad (hund/katt), förtroendevald med mera i SKK och SKKs medlemsorganisationer såsom Basset Mellan en lokalavdelning till Svenska Bassetklubben som i sin tur är en medlemsorganisation inom SKK och vid deltagande på SKKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SKK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKKs syfte och mål, vilka framgår av SKKs stadgar.

 

Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SKKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.

 

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon Basset Mellans aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt och på Basset Mellans hemsida