Skutberget utställningens resultat inlagda under utställningar 

 

Inbjudan Viltspårskurs Anlag


Är du intresserad av att börja med viltspår med din hund?

Vi kommer nu anordna en anlagskurs i viltspår i Karlstad.


Målsättning: Att öka kunskap och färdighet hos hundägaren så att ekipaget i slutet av kursen ska känna sig redo att gå ett anlagsprov.
Krav på ekipaget: Hunden ska vara minst 5 månader, försäkrad samt vaccinerad. Föraren ska vara medlem i rasklubb, Basset har förtur men alla raser är välkomna.


Max antal deltagare: 8 st
Instruktör: Karin Björck och Anita Malmgren
Antal kurstillfällen: Sex
Datum: start 26/5, 29/5, 3/6, 9/6, 18/6, 26/6 Tid: 17.30 – 20.00

Plats: I2 skogen Karlstad.
Kursavgift: 900 kr. Mer info kommer i PM


Anmäl dig till :anita.malmgren@kau.se eller via 0705237734, senast 22/5
Ditt namn, adress, postnr, ort, mobilnr, mailadress, personnr (10 siffror) Hundens namn, ras, regnr och ålder.


Välkommen
Karin och Anita

 

________________________________

Inbjudan

 

SBaK La Mellans uttagning till viltspårs-SM 2019

 

När: Ordinarie prov söndagen den 16 juni

 

Plats: Domarkonferensen hålls i Sanne Bygdegård Molkom 

Viltspåren läggs på respektive viltspårdomares hemmamark i Värmland 

Anmälan om deltagande skickas 

Senast söndagen den 2 juni till kommissarie för provet: 

SBaK´s Viltspår SM 2019 arrangeras i år av SBaK NordÖstra den 17 augusti. 

 

Ola Nilsson

 

Nyeds Hedås 216  

660 60 Molkom   

Tfn 0553-15029  

Mobil: 070-6901967 

Mail: viltspar@sbakmellan.se

 

Anmälningsavgiften, 200:- betalas senast söndagen 2 juni på PG 55 33 16-1

 

eller på SBaK Mellans swish nummer: 123 558 90 07

  

OBS! Hunden är inte anmäld innan korrekt ifylld anmälningsblankett är 

viltspårkommissarien tillhanda samt att betalning är erlagd. 

Ersättning om 200:- betalas av provtagare kontant till domare på plats.

 

Välkomna! 

 

Fr o m 2010-07-01 har SKK beslutat att en 1 Ökl ej behöver tas på ett ordinarie prov för att erhålla championatet, varför La Mellan  enbart har ordinarie prov i samband med SM uttagningen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SBaK Mellans årsmöte är genomfört 

söndagen den 31 mars 2019 vid Ulvsby Herrgård i Sunne.

"Prisbordet"

Bilder av pristagare säsongen 2018-19

Se under >>årsmöte/årsmöte 2019  

 

Styrelsen tackade mötesordförande Bertil Forsberg

för ett väl genomför möte.

 

Hans-Erik Bertilsson avtackades för sitt stora engagemang

och fina arbete som styrelsens sekreterare.

 

 

SBaK Mellans Lotteri 2018-19

dragning efter årsmötet.

Vinnarna är dragna under överseende av kontrollanter

Magnus Gustavsson, Monika Johansson och Gunilla Fridh 

 

1:a priset en Garmin Alpha 100,

gick till Kurth Johansen i Särna - en välkänd hundprofil.

övriga vinnare meddelas av styrelsen.

 

 

 **********************************************************

SBaK mellans utställningar 2019  

Se under flikarna:

>> Utställning 2019 Skutberget

>> Utställning 2019 Ransäter

 

 

 **********************************************************

 

SBaK mellans uttagning till Viltspår-SM 2019

 

Tid och plats kommer att meddelas här på hemsidan

och via SBak Mellans facebook sida.

 

Håll utkik!!

 

SBaK´s Viltspår SM 2019 arrangeras i år av

SBaK NordÖstra den 17 augusti. 

 

 **********************************************************

 

 

SBaK mellan kommer återigen att visa upp våra Bassetraser

i vår monter vid hundtorget.

Intresserad av att hjälpa till i montern och visa er hund/hundar;

kontakta: ordförande@sbakmellan.se

 

 

Sunne Jaktmässa 2018_a

Sunne Jakmässa b

 

 **********************************************************

 

 

Du kan numera betala avgifter direkt med mobilen till

SBaK La Mellans Swish-nummer:

123 558 90 07

Swish

 

 

*********************************************** 

   

Drevprovsregler

Se de nya drevprovsreglerna och övriga aktuella dokument

för drevprovsverksamheteten under

>>INFO: Drevprov / Funktionär. 

 

  **********************************************************

Gratis medlemskap

SBaK  bjuder valpköpare på ett års gratis medlemskap. Se vidare information under Medlemskap. 

 

Huvudsponsor

 

SBaK Mellans söker en ny huvudsponsor är du intresserad så kontakta någon i styrelsen.

**********************************************************

GDPR - Dataskyddsförordningen

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

 

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

 

Svenska Bassetklubben (SBaK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.

 

SBaKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK.

 

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i Svenska Kennelklubben, SKK.

 

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad (hund/katt), förtroendevald med mera i SKK och SKKs medlemsorganisationer såsom Basset Mellan en lokalavdelning till Svenska Bassetklubben som i sin tur är en medlemsorganisation inom SKK och vid deltagande på SKKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SKK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKKs syfte och mål, vilka framgår av SKKs stadgar.

 

Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SKKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.

 

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon Basset Mellans aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt och på Basset Mellans hemsida