Mellans senaste aktivitet var utställningen på Skutberget den 19 maj.

Se vidare under utställning Skutberget 2018

 Där nu resultaten är inlaga

********************************************************** 

 

Inbjudan

 till

SBaK La Mellans uttagning till viltspårs-SM 2018

 

När: Ordinarie prov söndagen den 10 juni

 

Plats: Domarkollegiet hålls i Sanne Bygdegård Molkom

Viltspåren läggs på respektive viltspårdomares hemmamark i Värmland

 

Anmälan om deltagande skickas

senast den 1/6 till kommissarie för provet:

 

Ola Nilsson

Nyeds Hedås 216 

660 60 Molkom  

Tfn 0553-15029 

Mobil: 070-6901967

Mail: viltspar@sbakmellan.se

  

Anmälningsavgiften, 200:-

betalas senast fredag 1 juni på

PG 55 33 16-1

eller på SbaK Mellans swish nummer:

123 558 90 07

 

OBS! Hunden är inte anmäld innan korrekt ifylld anmälningsblankett är

viltspårkommissarien tillhanda samt att betalning är erlagd.

Ersättning om 200:- betalas av provtagare kontant till domare på plats

  

 

 **********************************************************

 

Du kan numera betala avgifter direkt med mobilen till

SBaK La Mellans Swish-nummer:

123 558 90 07

Swish

 

 

 **********************************************************

Genomfört 2017:

 

Utställning - Ransäter 2017

Swede Sun`s Bertil BIS 1, Taglines Duoble The Fun With Soletrader BIS 2, Tyrikollens Mette BIS 3

 

Utställningsresultat & Bilder, Klicka här

 

 

 **********************************************************

 

Sunne Jaktmässa

SBak Mellan visade upp Basset raserna i vår monter vid

Sunne Jaktmässa den 4-5 augusti

 

 Leif GW Persson var en mycket uppskattad talare under mässan.

     

 

 **********************************************************

 

Uttagning till viltspårs-SM 2017

 

Den 11 juni avgjordes uttagningen till viltspår-SM

med viltspårkommisarie Ola Nilsson som arrangör. En mycket trevlig tillställning

där Ola bjöd på egen uppfödd kalkon med tillbehör.

Årets deltagare var representerade från alla våra tre län, Dalarna, Närke och Värmland.

 

Vinnare för andra året i rad

Hoppy-Granit och Andreas Höyer-Pihl från FIlipstad

på 2:a plats

Trollpackans Flisa Favorit och Anita Malmgren från Karlstad 

Båda representerar SBaK Mellan vid Viltspår SM i augusti, reserv är G-Q Frejdiga Frasse med Eva Pettersson

 

 

************************************

 Utställning - Skutberget 2017

Utställningsresultat & Bilder, klicka här!

BIS 1 - Väntans Ögonfröjd, BIS 2 - Swede Sun´s Bazthian, BIS 3 - Pebbles-Flinta 

 

 

************************************************ 

   

Drevprovsregler

Se de nya drevprovsreglerna och övriga aktuella dokument för drevprovsverksamheteten under Drevprov / Funktionär. 

 

Gratis medlemskap

SBaK  bjuder valpköpare på ett års gratis medlemskap. Se vidare information under Medlemskap. 

 

Huvudsponsor

 

SBaK Mellans söker en ny huvudsponsor är du intresserad så kontakta någon i styrelsen.

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

 

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

 

Svenska Bassetklubben (SBaK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.

 

SBaKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK.

 

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i Svenska Kennelklubben, SKK.

 

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad (hund/katt), förtroendevald med mera i SKK och SKKs medlemsorganisationer såsom Basset Mellan en lokalavdelning till Svenska Bassetklubben som i sin tur är en medlemsorganisation inom SKK och vid deltagande på SKKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SKK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKKs syfte och mål, vilka framgår av SKKs stadgar.

 

Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SKKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.

 

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon Basset Mellans aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt och på Basset Mellans hemsida